Pereiti prie pagrindinio turinio
Reform Support

Įgūdžiai, švietimas ir mokymas

Įtraukus švietimas

Remiamos įtraukaus švietimo reformų sritys apima specialiuosius ugdymo poreikius, mokyklos nebaigimo problemą bei ankstyvojo ugdymo ir priežiūros kokybės gerinimą. Komisija teikia paramą suaugusiųjų švietimo valdymo, kokybės ir lankstumo gerinimo projektams. Ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų ir apskritai piliečių skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijos tobulinimui. Kalbant apie profesinį rengimą ir mokymą, reformomis siekiama didinti sistemų gebėjimą pritaikyti ir teikti atitinkamų įgūdžių ugdymo galimybes.

PARAMOS SRIČIŲ PAVYZDŽIAI

 • Prastų mokymosi rezultatų ir mokyklos nebaigimo klausimų sprendimas
 • Suaugusiųjų švietimas
 • Skaitmeninis švietimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas
 • Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra
 • Finansavimo ir išlaidų sistemų efektyvumas
 • Įtraukus švietimas
 • Švietimo sistemų stebėsena ir politikos formavimas
 • Profesinis rengimas ir mokymas

Aukštasis mokslas ir moksliniai tyrimai

Komisija taip pat remia reformas, kuriomis siekiama didinti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kokybę ir skatinti kompetenciją, įskaitant politiką, kuria siekiama, kad sistemos taptų įtraukesnės, labiau susietos ir inovatyvesnės. 

Visuose švietimo ir mokymo sektoriuose reformomis siekiama gerinti mokytojų, įskaitant švietimo institucijų vadovus, darbo kokybę ir profesionalumą.

PARAMOS SRIČIŲ PAVYZDŽIAI

 • Mokymo programų reforma (įskaitant mokinių vertinimą)
 • Aukštasis mokslas, moksliniai tyrimai ir inovacijos
 • Mokytojai ir mokyklų vadovybės politika

Kontaktiniai duomenys

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos