Gå til hovedindholdet
Reform Support

Arbejdsmarked, social beskyttelse og migration

Arbejdsmarkedet

EU-landene har en fælles udfordring med den igangværende strukturelle omstilling af arbejdsmarkederne i lyset af den digitale og grønne omstilling. Kommissionen supplerer de tilgængelige finansieringsværktøjer på EU-plan ved at tilbyde medlemslandene konkret teknisk støtte til udformning, planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsreformer. Projekter vedrørende teknisk støtte kan både omfatte revision af centrale arbejdsmarkedspolitikker og styrkelse af arbejdsforvaltningens administrative kapacitet. Kommissionen kan også støtte nationale strukturreformer for at udligne kønsbestemte forskelle og sikre bedre ligestilling mellem kvinder og mænd i beskæftigelse, løn, pension og indkomst.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Udvikling af innovations- og beskæftigelsespolitik
 • Bekæmpelse af sort arbejde
 • Fremme af brugen af administrative data til politikudformning
 • Modernisering af forvaltningen af arbejdsmarkedspolitikker og -programmer
 • Større effekt af aktive arbejdsmarkedspolitikker
Flag of EU with sky

Kommissionen yder teknisk støtte til Estland, Grækenland, Spanien, Italien og Slovenien for at styrke de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet og gennemføre en reform for at skabe en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Social beskyttelse

Den aldrende befolkning og omstilling af arbejdsmarkedet og økonomien er en udfordring ved levering af sociale ydelser og tjenester via den offentlige sektor. Kommissionen støtter EU-landene i at tilpasse de sociale beskyttelsessystemer på forskellige måder og i alle faser af reformprocessen. Støtten spænder fra foranstaltninger til styrkelse af den administrative kapacitet til revision af ydelsesordninger samt bedre sociale ydelser under mere omfattende koordinering.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Udvikling af politik for inklusion og integration
 • Forbedring af de sociale sikringsmyndigheders analytiske kapacitet
 • Bedre resultater af sociale serviceydelser
 • Bedre målretning og tilpasning af sociale ydelser
 • Modernisering af forvaltningen af sociale ydelser og tjenester
 • Gennemgang af handicappolitik og evalueringssystemer
 • Bedre supplerende pensionsopsparinger
Flag of EU with sky

Kommissionen har støttet Belgien, Grækenland, Letland og Litauen i at forbedre metoder og procedurer til vurdering af handicap for at bidrage til en mere helhedsorienteret vurdering af handicap, der tager bedre hensyn til den funktionelle kapacitet og de individuelle forhold.

Kontaktoplysninger

Kontorchef for arbejdsmarked, uddannelse, sundhedsvæsen og sociale tjenesteydelser

RALUCA PAINTER

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Yderligere oplysninger om indsatsen inden for arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og sociale tjenesteydelser

REFORM-04atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-04[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Få mere at vide...