Gå til hovedindholdet
Reform Support

Færdigheder, uddannelse og erhvervsuddannelse

Inkluderende uddannelse

Områder, der skal støtte reformer for at gøre uddannelserne mere inkluderende, omfatter særlige uddannelsesbehov, håndtering af skolefrafald og højnelse af kvaliteten af førskoleundervisning og børnepasning. Kommissionen yder støtte til forbedring af forvaltningen, kvaliteten og fleksibiliteten inden for voksenuddannelse. Der fokuseres især på at styrke digitale færdigheder og kompetencer, både i arbejdsstyrken og blandt borgerne generelt. Med hensyn til erhvervsuddannelse sigter reformerne mod at øge systemernes tilpasningsevne og kapacitet til at støtte udviklingen af relevante færdigheder.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Afhjælpning af utilstrækkelige uddannelsesresultater og skolefrafald
 • Voksenundervisning
 • Digital uddannelse og færdigheder
 • Førskoleundervisning og pasningsordninger
 • Effektivitet i finansierings- og udgiftssystemerne
 • Inkluderende uddannelse
 • Overvågning af uddannelsessystemer og politikudformning
 • Erhvervsrettet uddannelse

Videregående uddannelse og forskning

Kommissionen støtter også reformer, der skal højne kvaliteten og skabe fremragende standarder inden for videregående uddannelse og forskning, herunder politikker, der skal gøre systemerne mere inkluderende, sammenhængende og innovative. 

På tværs af alle uddannelsessektorer sigter reformerne mod at forbedre kvalitet og faglighed hos undervisere og herunder uddannelsesledere.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Reform af læreplaner (herunder evaluering af elever)
 • Videregående uddannelse, forskning og innovation
 • Politik for undervisere og skoleledere

Kontaktoplysninger

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Få mere at vide...