Gå direkt till innehållet
Reform Support

Kompetensutveckling och utbildning

Inkluderande utbildning

För att främja en inkluderande utbildning bör reformer omfatta bland annat särskilda utbildningsbehov och tidiga avhopp från skolan, och verka för att förbättra förskola och barnomsorg. Kommissionen erbjuder stöd för att förbättra styrningen av vuxenutbildningar och se till att de erbjuder både kvalitet och flexibilitet. Man är särskilt inriktad på att öka den digitala kompetensen, både i arbetskraften och befolkningen i allmänhet. När det gäller yrkesutbildningar syftar reformerna till att öka anpassningsförmågan och kapaciteten hos dessa system, så att de kan bidra till att människor kan skaffa sig relevant kompetens.

Exempel på stödområden

 • Åtgärder för att ta itu med låga utbildningsresultat och tidiga avhopp från skolan
 • Vuxenutbildning
 • Digital utbildning och digitala färdigheter
 • Förskola och barnomsorg
 • Effektiviteten hos finansierings- och utgiftssystem
 • Inkluderande utbildning
 • Övervakning av utbildningssystem och beslutsfattande
 • Yrkesutbildning
Flag of EU with sky

Kommissionen har gett tekniskt stöd till Belgien, Spanien, Ungern, Nederländerna och Portugal så att länderna kan modernisera sina system för vuxenutbildningar.

Högre utbildning och forskning

Kommissionen ger också stöd till reformer för att höja kvaliteten på högre utbildning och forskning och främja spetskompetens. Det handlar bland annat om insatser för att göra systemen mer inkluderande, sammankopplade och innovativa. 

Inom alla utbildningssektorer syftar reformerna till att öka kvaliteten och professionalismen inom lärarkåren, däribland skolledarna.

Exempel på stödområden

 • Reformer av läroplanen (inklusive bedömningen av studenter)
 • Högre utbildning, forskning och innovation
 • Politik kopplad till lärare och skolledarskap

Kontaktuppgifter

Kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ta reda på mer