Přejít na hlavní obsah
Reform Support

Dovednosti, vzdělávání a odborná příprava

Inkluzivní vzdělávání

V oblasti reforem inkluzivního vzdělávání se podpora zaměřuje na zvláštní potřeby některých žáků, řešení problému předčasného ukončení školní docházky a zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče. Komise také poskytuje podporu při zlepšování správy, kvality a flexibility vzdělávání dospělých. Zvláštní důraz se klade na zlepšování digitálních dovedností a kompetencí, a to jak mezi zaměstnanci, tak mezi lidmi obecně. Pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu, je cílem reforem zvýšit přizpůsobivost a kapacitu systémů, tak aby mohlo dojít k rozvoji příslušných dovedností.

PŘÍKLADY PODPORY

 • řešení neuspokojivých výsledků ve vzdělávání a předčasného ukončování školní docházky
 • vzdělávání dospělých
 • digitální vzdělávání a dovednosti
 • předškolní vzdělávání a péče
 • efektivnost systémů financování a výdajů
 • inkluzivní vzdělávání
 • monitorování vzdělávacích systémů a tvorby politiky
 • odborné vzdělávání a příprava

Vysokoškolské vzdělávání a výzkum

Komise rovněž podporuje reformy zaměřené na zvýšení kvality a stimulaci excelence v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, včetně politických opatření, přičemž jejich cílem má být vyšší inkluzivnost, propojenost a inovativnost těchto systémů. 

Ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy jsou reformy zaměřeny na zvýšení kvality a profesionality pedagogů, včetně vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání.

PŘÍKLADY PODPORY

 • reforma učebních osnov (včetně hodnocení studentů)
 • vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace
 • pedagogové a vedení škol
Flag of Belgium with sky

Účinný systém zaškolování začínajících učitelů v Belgii

Komise podporuje vlámské ministerstvo školství a odborné přípravy při zavádění účinného zaškolovacího systému pro začínající učitele, jehož cílem je řešit předčasné ukončování školní docházky a zajistit lepší perspektivy profesní dráhy učitelů v dlouhodobém horizontu.

Kontaktní údaje

Hlavní kontaktní místo pro podávání žádostí o podporu v rámci Nástroje pro technickou podporu

reform-tsiec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Další informace