Direct la conținutul principal
Reform Support

Competențe, învățământ și formare

Educația incluzivă

Printre domeniile în care sunt sprijinite reforme privind educația incluzivă se numără cerințele educaționale speciale, combaterea părăsirii timpurii a școlii și creșterea calității educației și îngrijirii timpurii. Comisia acordă sprijin pentru îmbunătățirea guvernanței, a calității și a flexibilității învățării în rândul adulților. O atenție deosebită este acordată îmbunătățirii competențelor și aptitudinilor digitale, atât în rândul forței de muncă, cât și în rândul cetățenilor în general. În ceea ce privește educația și formarea profesională, reformele vizează creșterea adaptabilității și a capacității sistemelor de a sprijini dezvoltarea competențelor relevante.

EXEMPLE DE DOMENII ÎN CARE SE OFERĂ SPRIJIN

 • Abordarea rezultatelor școlare slabe și a abandonului școlar timpuriu
 • Învățarea în rândul adulților
 • Educația digitală și competențele digitale
 • Educația și îngrijirea timpurie
 • Eficiența sistemelor de finanțare și de cheltuieli
 • Educația incluzivă
 • Monitorizarea sistemelor educaționale și elaborarea politicilor
 • Educația și formarea profesională

Învățământul superior și cercetarea

Comisia sprijină, de asemenea, reforme menite să îmbunătățească calitatea și să stimuleze excelența în învățământul superior și în sectorul de cercetare, inclusiv politici prin care sistemele să devină mai incluzive, mai conectate și mai inovatoare. 

În toate sectoarele educației și formării, reformele vizează să îmbunătățească calitatea și profesionalismul corpului didactic, inclusiv a cadrelor de conducere din sistemul educațional.

EXEMPLE DE DOMENII ÎN CARE SE OFERĂ SPRIJIN

 • Reforma programei de învățământ (inclusiv evaluarea elevilor)
 • Învățământul superior, cercetarea și inovarea
 • Politica vizând profesorii și conducerea unităților de învățământ

Date de contact

Punctul de contact principal pentru cereri legate de Instrumentul de sprijin tehnic

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aflați mai multe