Direct la conținutul principal
Reform Support

Competitivitatea

Investițiile străine și comerțul

Investițiile străine și comerțul cu bunuri și servicii, atât în interiorul UE, cât și cu țări terțe, reprezintă un factor esențial care contribuie la prosperitate. Deși UE este lider mondial în domeniul comerțului, unele state membre au rămas în urmă în ceea ce privește integrarea comerțului și atragerea de investiții străine directe. Statele membre pot lua măsuri pentru a obține avantaje suplimentare de pe urma pieței unice și a lanțurilor valorice internaționale, pentru a sprijini redresarea economică și a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Exemple de sprijin

 • Conceperea de soluții digitale de tip ghișeu unic pentru comercianții care interacționează cu autoritățile.
 • Elaborarea de strategii de internaționalizare pentru regiunile rămase în urmă, pentru ca acestea să poată beneficia de avantajele globalizării.
 • Analizarea cadrului de reglementare al statului membru, identificarea obstacolelor și a factorilor determinanți ai investițiilor străine directe și ai comerțului și consolidarea capacității administrative de a atrage investiții și de a stimula comerțul.
 • Elaborarea unui plan de acțiune pentru introducerea inteligenței artificiale în cadrul agențiilor de investiții și de comerț.

Un cadru mai bun de reglementare, autorizare și control

Birocrația și procedurile îndelungate fac activitățile economice costisitoare și incerte. O mai bună reglementare presupune elaborarea și evaluarea politicilor și a legislației naționale în mod transparent, pe bază de date concrete, precum și elaborarea politicilor luând în considerare opiniile exprimate de cetățeni, de întreprinderi și de alte părți implicate. Scopul urmărit este de a reduce birocrația cu care se confruntă întreprinderile, inclusiv prin simplificarea legislației privind autorizarea activității de investiții și prin introducerea de mecanisme de control optimizate și bazate pe riscuri.

Exemple de sprijin

 • Revizuirea, simplificarea și optimizarea legislației și a mecanismelor de reglementare.
 • Sprijin pentru instituirea unui cadru de reglementare pentru modele de afaceri complexe și inovatoare.
 • Sprijin pentru consolidarea capacităților autorităților.
 • Elaborarea unui plan de acțiune cuprinzând o foaie de parcurs a măsurilor.
 • Propunerea unor schimbări instituționale și a unor noi structuri de guvernanță.
Flag of Portugal with sky

Comisia a acordat sprijin Portugaliei în eforturile acesteia de îmbunătățire a modului în care este elaborată legislația, prin consolidarea sistemului de evaluare a impactului normativ. O mai bună evaluare a impactului noilor legi ar trebui să îmbunătățească mediul de afaceri și să stimuleze investițiile.

Întreprinderile mici și mijlocii și alte sectoare

Relansarea activității economice în toate sectoarele economiei este importantă pentru o redresare durabilă. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) joacă un rol esențial în structura economică a Uniunii Europene, oferind două din trei locuri de muncă. În 2020, Comisia Europeană a adoptat o strategie dedicată IMM-urilor, care urmărește să reducă birocrația și să ajute IMM-urile să își desfășoare activitatea în cadrul pieței unice și în afara acesteia. Politicile personalizate în principalele sectoare economice, cum ar fi sectorul turismului, vor oferi statelor membre oportunități de creare de locuri de muncă și de dezvoltare regională.

Exemple de sprijin

 • Elaborarea de strategii pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru dezvoltarea regională.
 • Îmbunătățirea standardelor de gestionare în cadrul IMM-urilor.
 • Conceperea de mecanisme și instrumente de finanțare pentru crearea unui ecosistem al întreprinderilor nou-înființate și digitalizarea IMM-urilor.
 • Elaborarea unui plan de acțiune pentru sprijinirea industriilor creative.
 • Promovarea unei mai bune gestionări a destinațiilor în sectorul turismului.

Politica în materie de concurență și de protecție a consumatorilor

Într-o economie mai globalizată și mai digitalizată, în care numeroase tranzacții au loc online sau prin algoritmi de stabilire a prețurilor, autoritățile din domeniul concurenței și al protecției consumatorilor consideră că este dificil să își îndeplinească atribuțiile prin mijloace tradiționale. Drept urmare, statele membre ale UE sunt în căutarea unor programe personalizate de consolidare a capacităților în ceea ce privește cele mai avansate tehnici de supraveghere a pieței, practicile de anchetă, evaluarea ex post și evaluarea impactului. De asemenea, ele urmăresc să își intensifice eforturile de monitorizare eficace a mecanismelor de acordare a ajutoarelor de stat și de evaluare a impactului acestora asupra productivității, concurenței și economiei.

Exemple de sprijin

 • Îmbunătățirea sistemului de detectare a încălcărilor în materie de concurență.
 • Utilizarea eficace a instrumentelor informatice pentru derularea de anchete în materie de concurență.
 • Evaluarea deciziilor în materie de concurență și de protecție a consumatorilor și formularea de recomandări.
 • Efectuarea de evaluări de impact privind schemele de ajutor de stat.
 • Consolidarea funcționalităților registrelor privind ajutoarele de stat.

Economia digitală, cercetarea și inovarea

Tehnologiile digitale au un impact profund asupra modului în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Statele membre trebuie să aibă capacitatea de a valorifica avantajele pe care le oferă societatea noastră din ce în ce mai digitalizată și de a face față provocărilor pe care aceasta le implică. Acestea caută să elaboreze politici și să implementeze soluții inovatoare care să dea întreprinderilor încrederea, competențele și mijloacele de care au nevoie pentru digitalizare și dezvoltare. Pentru o economie mai productivă și mai verde este esențială aplicarea unei strategii de cercetare și inovare sistematice și orientate spre viitor.

Exemple de sprijin

 • Sprijin pentru ecosistemul de inovare la nivel național și regional, inclusiv pentru specializarea inteligentă.
 • Conceperea de instrumente pentru transferul de tehnologie, pentru comercializarea rezultatelor cercetării și dezvoltării și pentru o mai bună integrare în lanțurile valorice.
 • Sprijin pentru transformarea digitală a întreprinderilor și pentru dezvoltarea de instrumente și servicii digitale pentru întreprinderi.
 • Oferirea de consultanță pentru îmbunătățirea infrastructurii digitale, inclusiv pentru dezvoltarea unei rețele de foarte mare capacitate
 • Propunerea de soluții tehnice și transferul de competențe pentru utilizarea sistemului de modelare a informațiilor despre clădiri (BIM) în cadrul procesului de planificare a infrastructurii publice și în domeniul achizițiilor publice.
 • Elaborarea unei strategii a sectorului, a unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei și a unui model de guvernanță pentru monitorizarea acestuia.

Gestionarea investițiilor, parteneriatele public-privat și întreprinderile de stat

Investițiile în Uniunea Europeană înregistrează un nivel mai mic decât nivelurile înregistrate în perioada premergătoare crizei financiare. Acest nivel a scăzut și mai mult din cauza pandemiei de COVID-19. Mecanismul de redresare și reziliență oferă sprijin financiar la scară largă pentru investiții și reforme. Pentru a fi în măsură să valorifice la maximum acest mecanism și să stimuleze productivitatea, finanțarea publică și creșterea economică, statele membre caută modalități de îmbunătățire a planificării strategice și de gestionare a resurselor și activelor publice. Acestea includ consolidarea capacității de concepere și de implementare a unor proiecte de investiții publice și a unor parteneriate public–privat (PPP) solide, atât pentru a asigura cel mai bun raport cost-beneficiu, cât și pentru a îmbunătăți guvernanța întreprinderilor de stat în vederea creșterii eficienței, a unei mai bune funcționări a piețelor și a îmbunătățirii serviciilor publice.

Exemple de sprijin

 • Consolidarea capacității autorităților naționale cu privire la selecția și gestionarea proiectelor de investiții publice.
 • Sprijin pentru procesul de reformă privind cadrele naționale în materie de concesiuni/PPP și îmbunătățirea modelului de politici pentru PPP.
 • Îmbunătățirea capacității autorităților de a concepe și gestiona proiecte PPP.
 • Modernizarea cadrului de guvernanță corporativă a întreprinderilor de stat, în conformitate cu bunele practici internaționale.

Date de contact

Șeful unității Creștere economică și mediul de afaceri

KASPAR RICHTER

Punctul de contact principal pentru cereri legate de instrumentul de sprijin tehnic

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii suplimentare privind activitățile în domeniul creșterii economice și al mediului de afaceri

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aflați mai multe