Ugrás a fő tartalomra
Reform Support

Versenyképesség

Külföldi beruházások és kereskedelem

A külföldi beruházások, valamint az áruk és szolgáltatások EU-n belüli és nem uniós országokkal folytatott kereskedelme a jóléthez hozzájáruló kulcsfontosságú tényezőnek minősül. Míg az EU globális vezető szerepet tölt be a kereskedelemben, néhány tagállam lemaradásban van a kereskedelmi integráció és a közvetlen külföldi befektetések vonzása terén. A tagállamok intézkedéseket hozhatnak az egységes piac és a nemzetközi értékláncok további előnyeinek kihasználásával a gazdasági fellendülés támogatása, valamint a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítése érdekében.

Példák a támogatásra

 • Egyablakos, digitális ügyintézési megoldások kidolgozása a hatóságokkal együttműködő kereskedők számára
 • Nemzetköziesítési stratégiák kidolgozása a lemaradó régiók számára a globalizáció előnyeinek kihasználása jegyében
 • A tagállamok szabályozási környezetének elemzése, a közvetlen külföldi befektetések és kereskedelem akadályainak és mozgatórugóinak azonosítása, valamint a közigazgatási kapacitás növelése a beruházások vonzása és a kereskedelem fellendítése érdekében
 • Cselekvési terv kidolgozása a mesterséges intelligencia befektetési és kereskedelmi ügynökségek számára történő bevezetése céljából

Hatékonyabb szabályozás, engedélyezés és ellenőrzések

A bürokrácia és az időigényes eljárások költségessé és bizonytalanná teszik az üzleti tevékenységet. A hatékonyabb szabályozás lényege a nemzeti szakpolitikák és jogszabályok átlátható, tényeken alapuló megtervezése és értékelése, valamint szakpolitikák kidolgozása a polgárok, a vállalkozások és más érdekelt felek véleményének figyelembevételével. Célja, hogy csökkentse a vállalkozásokra nehezedő bürokráciát, többek között a befektetési engedélyekre vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése, valamint észszerű és kockázatalapú ellenőrzési mechanizmusok bevezetése révén.

Példák a támogatásra

 • A jogszabályok és a szabályozási mechanizmusok felülvizsgálata, egyszerűsítése és észszerűsítése
 • A komplex és innovatív üzleti modellekre vonatkozó szabályozási környezet megteremtésének támogatása
 • Kapacitásépítés biztosítása a hatóságok számára
 • Intézkedési ütemtervet tartalmazó cselekvési terv kidolgozása
 • Javaslattétel intézményi változtatásokra és új irányítási struktúrákra
Flag of Portugal with sky

A Bizottság támogatta Portugália arra irányuló erőfeszítéseit, hogy szabályozási hatásvizsgálati rendszerének megerősítésével javítsa a jogszabályok előkészítését. Az új jogszabályok hatásvizsgálatának javítása minden bizonnyal javítani fogja az üzleti környezetet és fel fogja lendíteni a beruházásokat.

Kis- és középvállalkozások és egyéb ágazatok

A gazdasági tevékenység újraindítása a különböző ágazatokban fontos a fenntartható fellendülés szempontjából. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) a munkahelyek kétharmadát biztosítják, s ezzel központi szerepet játszanak az Európai Unió gazdasági szerkezetében. 2020-ban az Európai Bizottság célzott kkv-stratégiát fogadott el, amelynek célja, hogy csökkentse a bürokráciát, és segítse a kkv-kat abban, hogy az egységes piacon belül és azon kívül is üzleti tevékenységet folytassanak. Egyes kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban (pl. az idegenforgalomban) alkalmazott, testreszabott szakpolitikák lehetőségeket teremtenek a tagállamok számára a munkahelyteremtésre és a regionális fejlődésre.

Példák a támogatásra

 • Kkv-k életre hívása és regionális növekedési stratégiák kidolgozása
 • A kkv-k irányítási standardjainak javítása
 • Finanszírozási mechanizmusok és eszközök tervezése ökoszisztéma-teremtési céllal az induló innovatív vállalkozások számára és a kkv-k digitalizációjához
 • Cselekvési terv kidolgozása a kreatív iparágak támogatására
 • Hatékonyabb desztinációmenedzsment elősegítése a turizmus területén

Versenypolitika és fogyasztóvédelmi politika

Egy globalizáltabb és digitalizáltabb gazdaságban, ahol nagyszámú tranzakcióra kerül sor online vagy árképzési algoritmusok révén, a verseny- és fogyasztóvédelmi hatóságok számára kihívást jelent, hogy feladataikat hagyományos eszközökkel végezzék. Válaszul az uniós tagállamok testreszabott kapacitásépítési programokat keresnek a piacfelügyelet legfejlettebb technikáira, a vizsgálati gyakorlatokra, az utólagos értékelésre és a hatásvizsgálatra vonatkozóan. Arra is törekednek, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az állami támogatás eredményes nyomon követése, valamint az állami támogatás termelékenységre, versenyre és gazdaságra gyakorolt hatásának értékelése terén.

Példák a támogatásra

 • A versenyjog megsértésének felderítésére szolgáló rendszer javítása
 • Informatikai eszközök hatékony használata a versenyjogi vizsgálatok során
 • Versenyjogi és fogyasztóvédelmi döntések értékelése és ajánlások megfogalmazása
 • Állami támogatási programok hatásvizsgálatának elvégzése
 • Állami támogatási nyilvántartások funkcióinak javítása

Digitális gazdaság, kutatás és innováció

A digitális technológiák jelentős hatással vannak életmódunkra és üzleti tevékenységünkre. A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy kihasználják az egyre inkább digitalizálódó társadalmunk előnyeit, és szembenézzenek az azzal járó kihívásokkal. Szakpolitikákat terveznek, és innovatív megoldásokat kívánnak bevezetni azzal a céllal, hogy biztosítsák a vállalkozások számára a digitalizációhoz és a növekedéshez szükséges bizalmat, kompetenciákat és eszközöket. A termelékenyebb és környezetbarátabb gazdaság megvalósításához elengedhetetlen a szisztematikus és előretekintő kutatási és innovációs stratégia.

Példák a támogatásra

 • Az innovációs ökoszisztéma támogatása nemzeti és regionális szinten, beleértve az intelligens szakosodást is
 • Technológiatranszferre vonatkozó eszközök kidolgozása, a kutatás és fejlesztés kereskedelmi hasznosítása és az értékláncokba való hatékonyabb integráció
 • Vállalkozások digitális átalakításának támogatása, valamint digitális eszközök és szolgáltatási platformok kifejlesztése a vállalkozások számára
 • Tanácsadás a digitális infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban, beleértve a nagy kapacitású hálózat fejlesztését is
 • Műszaki megoldások ajánlása és a készségek átadása az épületinformációs modellezés megvalósítására a közcélú infrastruktúra tervezésében és beszerzésében
 • Ipari stratégia, a végrehajtására vonatkozó cselekvési terv és a nyomon követés irányítási modelljének kidolgozása

Befektetéskezelés, a köz- és magánszféra közötti partnerség és állami tulajdonban lévő vállalatok

Az Európai Unióban a beruházások szintje elmarad a pénzügyi válság előtti szinttől, és a koronavírus-járvány még tovább gyengítette. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nagyszabású pénzügyi támogatást nyújt a beruházásokhoz és a reformokhoz. A tagállamok keresik a módját annak, hogy javítsák állami erőforrásaik és eszközeik stratégiai tervezését és kezelését annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassák és fokozhassák a termelékenységet, az államháztartást és a növekedést. Ez magában foglalja a hatékony és eredményes állami beruházási projektek, valamint a köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakításának és végrehajtásának megerősítését az ár-érték arány biztosítása, valamint az állami tulajdonban lévő vállalatok irányításának javítása érdekében. Ez hatékonyabbá teszi az érintett cégek működését, s ezzel javítja a piacok működését és a közszolgáltatásokat.

Példák a támogatásra

 • A nemzeti hatóságok állami beruházási projektek kiválasztására és irányítására vonatkozó kapacitásának megerősítése
 • A nemzeti koncessziók/PPP-keretek reformjának támogatása és a PPP szakpolitikai modelljének javítása
 • A hatóságok PPP-projektek tervezésére és irányítására vonatkozó kapacitásának javítása
 • Az állami tulajdonban lévő vállalatok vállalatirányítási keretének korszerűsítése a nemzetközi bevált gyakorlatokkal összhangban

Elérhetőségek

A „Növekedés és üzleti környezet” egység vezetője

KASPAR RICHTER

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

További részletek a növekedéssel és az üzleti környezettel kapcsolatos tevékenységekről

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

További információk