Ugrás a fő tartalomra
Reform Support

Egészségügy és tartós ápolás-gondozás

Az egészségügyi rendszerek teherbíró képességének és fenntarthatóságának fokozása

Az egészségügyi rendszerek rezilienciájának és fenntarthatóságának javítása ezen a területen a strukturális reformok egyik fő célkitűzése. A Bizottság sokrétűen együttműködik a tagállami hatóságokkal, köztük az egészségügyi minisztériumokkal, az egészségbiztosítókkal és más népegészségügyi szervekkel. Ezenfelül támogatást nyújt az egészségügyi rendszerek javításához olyan területeken, mint a határokon átnyúló egészségügyi ellátás, a digitális egészségügy, az egészségügyi technológiaértékelés, az egészségügyi munkaerő, az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelése, finanszírozási és megtérítési mechanizmusok, az ellátás minősége, a mentális ellátás, a tartós ápolás-gondozás, valamint gyógyszeripar versenyképességét és a gyógyszerhiány csökkentését biztosító keretszabályozás.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSI TERÜLETEKRE

 • Az ellátáshoz való hozzáférés és az ellátás minősége
 • Alapellátás
 • Kórházi ellátás
 • Egészségügyi munkaerő
 • Az egészségügyi ellátás integrációja
 • Gyógyszerhiány
 • Tartós ápolás-gondozás
 • Mentális egészség
Flag of Poland with sky

A Bizottság négy stratégiai reformterületen támogatja Szlovéniát. A Szlovénia és az Európai Bizottság közötti, kulcsfontosságú reformterületeken folytatott együttműködés megkönnyítette a törvények és a rendeletek előkészítését és elfogadását.

Flag of EU with sky

A Bizottság támogatja Észtország, Lettország és Litvánia egészségügyi hatóságait abban, hogy javítsák kórházi rendszereiket a biztonságos, hozzáférhető és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

Flag of EU with sky

A Bizottság támogatja Horvátország, Csehország, Észtország, Írország, Lettország, Litvánia és Szlovénia egészségügyi hatóságait egészségügyi rendszereik teljesítményének értékelésében, hogy ezzel tovább javíthassák az egészségügyi rendszerek hatékonyságát.

Az egészségügyi ellátás digitalizálása

Az egészségügyi ellátás digitalizálása az egészségügyi rendszer átalakításának egyik prioritása. A polgárok számára – határokon átnyúlóan is – biztonságos hozzáférést kell biztosítani egészségügyi adataikhoz. Lehetővé kell tenni az embereknek, hogy digitális eszközöket használhassanak egészségük gondozására, a betegségek megelőzésére, valamint az orvosokkal, egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás céljaira. A Bizottságnál jelenleg folyamatban lévő egészségügyi projektek közül több az egészségügyi rendszerek digitalizálásához kapcsolódik, akár nemzeti stratégiák, új irányítási modellek kidolgozása, akár az interoperabilitással kapcsolatos problémák megoldása révén.

A támogatási intézkedések várhatóan lehetővé teszik a hatóságoknak, hogy meghatározzák az egészségügyi rendszerek hatékony digitális átalakításához és a digitális egészségügyi infrastruktúrába történő beruházásokhoz szükséges stratégiai, irányítási és technikai kereteket.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSI TERÜLETEKRE

 • Digitális egészségügy
 • Interoperabilitás
 • Digitális kormányzás
 • Távorvoslás

A Covid19 jelentős kihívásokat jelentett, és rávilágított számos hiányosságra a világ országainak egészségügyi és szociális ellátórendszereiben.

2020. szeptember 15-én a horvát egészségügyi minisztérium és az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Főigazgatósága munkaértekezletet szervezett „A túlélésre alkalmas e-egészségügyi stratégiák kiépítése válság idején” címmel. A munkaértekezleten megosztották az ismereteket azzal kapcsolatban, hogyan lehet kellően reziliens e-egészségügyi stratégiát kidolgozni a 2021 és 2027 közötti időszakra. A műhelytalálkozón a nemzeti egészségügyi minisztériumok, az egészségügyi létesítmények és az informatikai terület digitális egészségügyi szakértőinek széles köre vett részt.

Ez a dokumentum ismertet néhány e-egészségügyi innovációt, melyeket helyi és országos szinten dolgoztak ki, illetve alkalmaztak 2020 tavaszán a Covid19-világjárvány kezelésére, és számos ajánlást és gyakorlati tanácsot nyújt az uniós és tagállami érdekelteknek.

Népegészségügy, betegségmegelőzés és egészségfejlesztés

A népegészségügy, a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés kulcsfontosságú paraméterek az egészségügyi rendszer rezilienciájának javításához, különösen, de nem kizárólag egészségügyi válságok idején. Számos betegség megelőzhető, és már korán diagnosztizálható, mielőtt a beteg kezelésre szorulna. A polgároknak részesülniük kell a holisztikus népegészségügyi szakpolitikák előnyeiből, és hozzá kell férniük a betegségmegelőzési és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz.

A támogatási intézkedések várhatóan lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy kialakítsák azokat a stratégiai, irányítási és technikai kereteket, amelyek iránymutatást nyújtanak a népegészségügy és a kapcsolódó szakpolitikák hatékony átalakításához, s ezzel előmozdítják a jó egészségi állapotot, és segítenek megelőzni a betegségeket.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSI TERÜLETEKRE

 • Népegészségügy
 • Antimikrobiális rezisztencia
 • Fertőző betegségek
 • Genomika
 • Rákszűrés
Flag of Germany with sky

A Bizottság támogatja Németország erőfeszítéseit arra, hogy keretet dolgozzon ki a genomika szélesebb körű bevezetésére az egészségügyi szolgáltatások terén, különösen a rák és a ritka betegségek gyógyítása terén.

Elérhetőségek

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

További információk