Skip to main content
Reform Support

Zöld átállás

Éghajlat-politika és kibocsátáscsökkentés

Az éghajlat-politika az európai zöld megállapodás központi eleme. Az EU már eddig is jelentős eredményeket ért el az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése terén, és a gazdasági növekedést is sikerült fenntartania. Az elkövetkező években még ennél is többet kell tenni. Az EU azt a célt tűzte ki, hogy 2050-re a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátása nulla legyen, ezért minden tagállamnak koherens klímapolitikai csomagot kell végrehajtania.

Az Európai Bizottság a technikai támogatási eszközön keresztül segíti a nemzeti hatóságokat az éghajlat-politikai törekvéseiket támogató reformok kidolgozásában és végrehajtásában.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Klímapolitika kidolgozása, beleértve az éghajlatváltozási stratégiákkal és cselekvési tervekkel kapcsolatos tanácsadást, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás modellezéséhez nyújtott támogatást
 • A földhasználat és az erdőgazdálkodás támogatása, beleértve a várostervezést, az intelligens városokat, valamint az erdők számvitelét és nyilvántartását is
 • A partvédelem fokozása, valamint az árvízvédelmi és parti erózióval kapcsolatos kockázatok kezelése
 • Természetalapú megoldások kidolgozása a városi térségek hőhullámainak, aszályainak, áradásainak és rossz levegőminőségének kezelésére
 • Finanszírozási eszközök végrehajtása az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében
 • A villamosenergia-rendszerek dekarbonizációjának támogatása, beleértve a megújuló energiaforrásokat támogató piacok és szabályozási keretek kialakítását
 • Piaci alapú támogatási rendszerek kialakítása a megújuló energiába és az energiahatékonyságba történő beruházásokhoz
 • Integrált nemzeti energia- és klímatervek kidolgozása, beleértve az analitikus és energetikai modellezést is
 • Az energiahatékony fűtési és hűtési rendszerekre vonatkozó szakpolitikák értékelése
 • Az épületek energiahatékonyságának javítását célzó beruházások növelése
 • A fenntartható közlekedésre/mobilitásra és az alternatív üzemanyagokra vonatkozó szakpolitikák meghatározása
 • A belvízi közlekedés és a nagy sebességű vasutak megerősítése

Igazságos átmenet

Valamennyi uniós tagállamnak, régiónak és ágazatnak hozzá kell járulnia a klímasemleges gazdaságra való átálláshoz. A kihívás mértéke azonban nem azonos mindenki számára. Különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól és a nagy szén-dioxid-kibocsátású iparágaktól függő régiók néznek elébe mélyreható gazdasági, környezeti és társadalmi változásoknak.

Az Európai Bizottság segíti a tagállamokat az erőforrások mozgósításában és olyan intézkedések meghozatalában, amelyek célzott támogatást nyújtanak az átállás által leginkább érintett régióknak és ágazatoknak. A Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság a technikai támogatási eszközön keresztül 17 tagállamot is támogat az igazságos átmenetre vonatkozó területi terveik kidolgozásában, amelyeket minden tagállamnak ki kell dolgoznia ahhoz, hogy hozzáférjenek az igazságos átmenet mechanizmusból származó finanszírozáshoz.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Az átállással kapcsolatos kihívások és szükségletek felmérése
 • A klímasemleges gazdaságra való átálláshoz szükséges intézkedések ütemtervét tartalmazó cselekvési terv elkészítése
 • Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk támogatása a klímasemleges gazdaságra való átállással kapcsolatos konszenzus kialakítása érdekében
 • Javaslattétel az átmenet végrehajtását szolgáló irányítási mechanizmusokra

 

Fenntartható fejlődés

Az EU teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy tagállamaival karöltve élen járjon a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend végrehajtásában. A 17 fenntartható fejlődési cél az emberek életminőségének javítására és a bolygó védelmére irányul a jelen és a jövő nemzedékeinek szükségleteit támogatva. 2020-ban az Európai Bizottság megerősítette az európai szemeszter keretébe illeszkedő elemzési és monitoringtevékenységét, mellyel a fenntartható fejlődési célok elérése terén elért eredményeket vizsgálja. Ezzel párhuzamosan a tagállamok beépítik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célokat a szakpolitikai döntéshozatalba, és célzott szakpolitikákat dolgoznak ki a fenntarthatóbb fejlődés érdekében.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A 2050-ig tartó időszakra szóló fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása
 • Cselekvési terv kidolgozása a vidéki lakosok jólétének javítása és a vidéki térségek gazdasági stabilitásának biztosítása érdekében
 • A fenntartható fejlődési stratégia végrehajtása, és ezen belül a fenntartható fejlődési célok általános érvényesítése a döntéshozatalban, minden kormányzati szinten

 

Energiaügy

Az energiarendszer dekarbonizációja elengedhetetlen a 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlatvédelmi célkitűzések teljesüléséhez. Ugyanakkor az energiának biztonságosnak és megfizethetőnek kell lennie a fogyasztók és a vállalkozások számára. Ehhez a tagállamoknak energiarendszereiket teljes mértékben integrált, digitalizált és versenyképes uniós energiapiaccá kell átalakítaniuk, amely nagyrészt megújuló energiaforrásokon alapul. A szabályozási reformok mellett a tagállamoknak további, a tiszta energiába, ezen belül az energiahatékonyságba is irányuló beruházásokat kell lehetővé tenniük és ösztönözniük.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A jogszabályi és szabályozási keret kiigazítása a megújuló energiaforrások részarányának növelése érdekében
 • Az energiahatékonyság előmozdítását célzó szakpolitikai intézkedések meghatározása
 • Versenyképes villamosenergia-piacok kialakítása
 • A tiszta energia finanszírozási és szolgáltatási piacai előtt álló akadályok felszámolása
 • A stratégiai tervezés támogatása energiamodellezés és -elemzés révén

Közlekedés és mobilitás

A közlekedés lehetővé teszi a személyek, a szolgáltatások és az áruk szabad mozgását az Európai Unión belül. Ez az uniós integráció egyik sarokköve, amely összeköti a különböző régiókban és országokban élőket, és jelentős mértékben hozzájárul a gazdasághoz. A közlekedés iránti kereslet a gazdaságok integráltabbá válásával tovább nő. Ez lehetőségeket jelent, de új kihívásokat is támaszt. A közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának közel egynegyedét teszi ki, és a városi légszennyezés egyik fő oka. A tagállamok megoldásokat keresnek az intelligens, fenntartható és hatékony közlekedési megoldások kidolgozására. Ehhez a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább alternatívákat kell biztosítani számukra.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Szakpolitikák, gazdasági eszközök és jogi keretek elemzése
 • Költség-haszon elemzések készítése
 • Modellezés készítése a beruházási forgatókönyvekről és hatásokról
 • Szakpolitikai ajánlások, cselekvési tervek és ütemtervek kidolgozása
 • Kommunikációs stratégiák és tervek kidolgozása

Környezet és körforgásos gazdaság

A környezetkárosodás várhatóan egyre inkább hatással lesz a gazdasági tevékenységre. Szélsőséges időjárási körülményeket okozhat, hatással lehet az emberi egészségre, és csökkentheti a természeti erőforrások hozzáférhetőségét. Az európai zöld megállapodás kulcsfontosságú prioritásai közé tartozik az EU természeti tőkéjének védelme, az erőforrás-hatékony gazdaságra való áttérés és az emberek védelme a környezeti terhelésekkel szemben. A tagállamok környezetvédelmi politikáik és stratégiáik továbbfejlesztése révén reformokat hajtanak végre a kihívások kezelése céljából.

A Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság támogatja a nemzeti hatóságokat a környezetkárosodás elleni fellépést célzó reformok kidolgozásában és végrehajtásában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Nemzeti és települési hulladékgazdálkodási politikák meghatározása
 • A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása
 • Az iparágak szén-dioxid-mentesítését szolgáló eszközök végrehajtása
 • A vízgazdálkodás és a vízszolgáltatás ellenőrzésének támogatása

Kutatás és innováció

A digitális technológiák jelentős hatással vannak életmódunkra és üzleti tevékenységünkre. A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy kihasználják az egyre inkább digitalizálódó társadalmunk előnyeit, és szembenézzenek az azzal járó kihívásokkal. Ehhez olyan szakpolitikák kialakítására és innovatív megoldások alkalmazására van szükség, amelyek biztosítják a vállalkozások számára a digitalizációhoz és a növekedéshez szükséges bizalmat, kompetenciákat és eszközöket. A termelékenyebb és környezetbarátabb gazdaság megvalósításához elengedhetetlen a szisztematikus és előretekintő kutatási és innovációs stratégia.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A vállalkozói és tudományos szféra megerősített együttműködése az innovációs szakpolitikák végrehajtásának javítása érdekében
 • A kutatóintézetek kapacitáshiányának kezelése, különösen a tudás és a bevált módszerek megosztása révén
 • A kis- és középvállalkozások innovációs teljesítményének növelése

Az állami és magánfinanszírozás környezetbarátabbá tétele

Az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez jelentős beruházásokra van szükség. A magánszektor kulcsszerepet fog játszani a zöld átállás finanszírozásában. Ehhez következetes stratégiákra, innovatív szabályozási keretekre és intelligens eszközökre van szükség. A nemzeti kormányok szintén fontos szerepet töltenek majd be az átállás finanszírozásában azáltal, hogy megfelelő árjelzéseket küldenek, és a közkiadásokat a fenntartható szakpolitikák felé irányítják. Emellett zöld közbeszerzés révén ösztönözniük kell a fenntarthatóbb áruk és szolgáltatások iránti keresletet, és csökkenteniük kell a közszolgáltatások szénlábnyomát. A szilárd irányítási keret biztosítani fogja, hogy a döntéshozók elszámoltathatók legyenek az eljövendő nemzedékek felé.

E kihívások kezelése érdekében a Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság a következő területeken támogatja a tagállamokat:

 • környezetbarát költségvetés-tervezés és környezetvédelmi adók;
 • zöld beszerzés;
 • fenntartható finanszírozás és beruházások.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A zöld közberuházások megerősítése
 • Egyrészről a zöld, másrészről a „szürke” (nem környezetbarát) szakpolitikák kiadásainak és adókiadásainak felülvizsgálata a költségvetésekben
 • A zöld adózás megtervezése és hatásának modellezése
 • A környezetbarát költségvetés-tervezésre vonatkozó uniós iránymutatások végrehajtása
 • Fenntartható finanszírozási cselekvési terv kidolgozása a tagállamok és a nemzeti fejlesztési bankok számára
 • Állami zöldkötvénykeretek megvalósítása

Elérhetőségek

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

További információk