Ugrás a fő tartalomra
Reform Support

Közigazgatás és kormányzás

Állami irányítás és jobb szakpolitikai döntéshozatal

A Bizottság által nyújtott technikai támogatás egyik fő célja a közigazgatás teljesítményének javítása. A hatékony, agilis és eredményes közigazgatás előfeltétele az ország racionális irányításának, és a növekedés egyik fő hajtóerejét jelenti.

A jól működő közigazgatás szilárd platformot biztosít a vállalkozások fejlesztéséhez, és minőségi szolgáltatásokat biztosít a polgárok és a szakemberek számára, ami vonzza a beruházásokat, emellett központi eszköz a kormány tevékenységének strukturálására és a szakpolitikai iránymutatások megvalósítására.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Minisztériumok közötti koordináció biztosítása a kormányzati szolgálatok közötti párbeszéd javítása érdekében a közpolitikák kialakítása és végrehajtása során
 • Struktúrák és folyamatok javítása a közpolitikák tényeken és elemzéseken alapuló, észszerű tervezésének biztosítására
 • Jogszabályok kodifikálása és tervezése a jogi keret megfelelő kialakítása érdekében
 • A reformok végrehajtásának felügyelete egy erős irányítási és nyomonkövetési rendszer kialakítása révén
Flag of Greece with sky

A Bizottság támogatást nyújtott az irányító szerveknek és a közigazgatási intézményeknek a minisztériumközi koordináció javításához egy minisztériumközi koordinációs kézikönyvvel, mely tisztázza az eljárásokat és fokozza az átláthatóságot.

Az államszervezet és a közszolgáltatások hatékonysága

Az erős és hatékony állami irányítás szükséges követelmény a reformok végrehajtásához, míg a reformok irányítása az államigazgatás központi eleme. A hatékony állami irányítás biztosítása érdekében gyakran meg kell erősíteni a kormányzást, a koordinációt és a tervezést a kormányzás központi elemeként. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik a reformok hatékony nyomon követését és a stratégiai kérdések korai azonosítását. A Bizottság mind stratégiai, mind technikai szinten segíti az uniós tagállamokat az ilyen irányítás kialakításában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Korszerű, felhasználóközpontú megközelítésen alapuló adminisztratív gyakorlatok végrehajtása, például életesemények és ügyfelek által bejárt utak feltérképezése
 • Adminisztratív egyszerűsítési stratégiák és intézkedések kidolgozása és végrehajtása a polgárok és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése érdekében
 • Funkcionális felülvizsgálatok végrehajtása, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy közpolitikájuk nagy szegmenseit elemezzék, és javítsák ezzel a hatékonyságot és az eredményességet
Flag of Latvia with sky

A Bizottság – Lettország 2020. évi közigazgatási reformtervével összefüggésben – támogatta a belső ágazat átszervezését, amely a legnagyobb részét teszi ki a lett állami költségvetésnek.

Digitális közigazgatás

A közigazgatások digitális átalakítása a gyorsabb, olcsóbb és jobb szolgáltatások biztosításának egyik módja. Az e-kormányzat javítja a hatékonyságot, valamint növeli a felhasználóbarát jelleget és a hozzáférhetőséget. Az etikus gyakorlatok előmozdításához és a korrupciós kockázatok csökkentéséhez is hozzájárul.

A stabil e-kormányzás megvalósítása az e-kormányzat fejlesztésének központi eleme. A döntéshozó és felügyeleti szervek létrehozását követően az uniós tagállamok meghatározhatják stratégiáikat, struktúráikat, kereteiket, és rátérhetnek a végrehajtásra. Az e-kormányzatnak erős tárcaközi vonatkozása van, mivel a polgárok igényeinek kielégítése érdekében a szolgáltatások közötti adminisztratív folyamatok általános egyszerűsítését igényli.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Segítségnyújtás a közigazgatási szerveknek az új digitális technológiák alkalmazásában az informatikai rendszerek interoperabilitási hiányosságának leküzdése jegyében
 • Az uniós tagállamok közigazgatásai által a polgároknak, vállalatoknak és más közigazgatási szerveknek nyújtott szolgáltatások javítása információs és kommunikációs technológiák, például mesterséges intelligencia alkalmazásával
 • Digitális irányítási rendszerek kialakítása és a megfelelő irányítási keret bevezetése
Flag of Italy with sky

Az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium informatikai rendszerekkel és innovációval foglalkozó igazgatósága felelős a digitális transzformációért, az innováció előmozdításáért és az informatikai szolgáltatások biztosításáért.

Igazságszolgáltatási rendszerek

A hatékony igazságszolgáltatási rendszerek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a jogállamiság fenntartásában és az EU alapvető értékeinek megőrzésében. A beruházás- és vállalkozásbarát környezetnek is fontos strukturális elemeit képezik. Ennélfogva a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának javítása uniós prioritás.

Az uniós tagállamok reformokat hajtanak végre igazságszolgáltatási rendszereik hatékonyabbá tétele érdekében. A Bizottság gyakorlati támogatást nyújt a nemzeti intézmények azon kapacitásának javításához, hogy reformokat hajtsanak végre az igazságügyi ágazatban. A Bizottság a bevált módszerek uniós tagállamok közötti cseréjét is elősegíti.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A bírósági eljárások időtartamának csökkentése, a folyamatban lévő ügyek befejezési arányának javítása és az ítéletek végrehajtásának megerősítése
 • Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása, az értékelési eszközök javítása (pl. információs és kommunikációs technológiai rendszerek az ügyek kezeléséhez vagy a bírósági statisztikákhoz), valamint az ítéletek időszerűségére és minőségére vonatkozó normák bevezetése
 • Az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének támogatása a bírói kar és az ügyészek kinevezésére, előléptetésére és értékelésére vonatkozó eljárások javítása révén
 • A bírósági ügyek elosztásának újratervezése

Kontrollkörnyezet és küzdelem a korrupció ellen

A közéletben az etika a közigazgatás élén álló attitűdökkel és értékekkel kezdődik. Először is magának a kormánynak és a kiválasztott felső vezetőknek kell irányítaniuk a közigazgatást. Az etikus magatartásra vonatkozó normák azonban minden tisztviselőre vonatkoznak.

A Bizottság támogatja a tagállamokat abban, hogy az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot beépítsék a közigazgatási gyakorlatukba. Gyakorlati technikai támogatást nyújt az etikai iránymutatások, valamint a korrupció és az adócsalás elleni stratégiák és politikák kidolgozásához és végrehajtásához. A támogatás a reformtervezés és -végrehajtás valamennyi szakaszában biztosított.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Korrupció és adócsalás elleni stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása, beleértve a siker mérésére szolgáló mutatók meghatározását is
 • Etikai iránymutatások (például összeférhetetlenség vagy fegyelmi intézkedések) kidolgozása a közigazgatás integritásának megerősítése érdekében
 • Belső ellenőrzési rendszerek, stratégiák és módszerek kidolgozása a közjogi szervek ellenőrzési környezetének megerősítése céljából
 • Közbeszerzési struktúrák, szabványok és rendszerek kidolgozása és korszerűsítése a nemzeti költségvetéssel és az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosításához
Flag of Greece with sky

A Bizottság képzés és fenntartható képzési erőforrások révén technikai támogatást nyújtott a görög bűnüldöző hatóságok korrupció megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsolatos kapacitásának megerősítéséhez.

Emberi erőforrások

A költségvetési megszorítások nyomást gyakorolnak a közszolgálatokra a szűkös erőforrások hatékony felhasználása érdekében. Ugyanakkor az országoknak kezelniük kell polgáraik változó igényeit. Ennélfogva az uniós közigazgatásokat arra ösztönzik, hogy javítsák munkaerő-tervezésüket, és hozzanak létre olyan humánerőforrás-rendszereket, amelyek előmozdítják a tanulási és karrierfejlesztési lehetőségeket.

Ebben az összefüggésben a professzionális humánerőforrás-stratégiák kulcsfontosságúak a legkompetensebb személyzet megnyerésében. A humánerőforrás-fejlesztési eszközök minden eddiginél fontosabb elemei a minőségi közigazgatás kiépítésének és a gazdasági növekedés elősegítésének.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Folyamatok és eljárások meghatározása a felső vezetők kiválasztásának politikamentesítése és professzionalizálása céljából
 • Bevált gyakorlatok kidolgozása a személyzet belső mobilitásának biztosítása érdekében
 • A köztisztviselők teljesítményértékelésére szolgáló rendszerek bevezetése, beleértve az értékelési rendszerek felülvizsgálatát is
 • Munkaerő-tervezési folyamat megtervezése a közigazgatásban a jövőbeli emberierőforrás-igények kielégítése érdekében
 • Változáskezelési intézkedések végrehajtása, beleértve a szervezeti stratégiák kidolgozását és végrehajtását
Flag of Ireland with sky

Ez a projekt támogatta az ír Közkiadásokért és Közigazgatási Reformért Felelős Minisztérium (Department of Public Expenditure and Reform) arra irányuló erőfeszítéseit, hogy stratégiai emberierőforrás-menedzsmentet vezessen be az írországi közszolgálatban.

Az uniós pénzeszközök kezelése

Számos uniós tagállam késedelmesen hajtja végre az uniós alapokat, különösen az európai strukturális és beruházási alapokat (esb-alapok). Ennek oka gyakran a gyenge adminisztratív struktúrákban, a nem megfelelő programozási és irányítási kapacitásban, valamint a projekttervezési készségek korlátozottságában keresendő.

A Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság támogatja az uniós tagállamokat az esb-alapok operatív programjainak programozására, kezelésére és végrehajtására irányuló kapacitásuk növelésében.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Ajánlások megfogalmazása a szakpolitikai és fejlesztési prioritásokra vonatkozóan, beleértve a regionális szakosodást is
 • Iránymutatások kidolgozása a területfejlesztési beruházásokra összpontosító, hatékonyabb operatív programok kialakítása érdekében
 • Az esb-alapok irányítási ökoszisztémájának értékelése és ajánlások megfogalmazása az ökoszisztéma hatékonyságának egyszerűsítése és megerősítése céljából
 • Ajánlások megfogalmazása az infrastrukturális projektekhez szükséges projekttervezési készségek javítása érdekében
 • Kapacitásépítési tevékenységek biztosítása nemzeti, regionális és helyi szinten a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, nemzetközi szakértőkkel és más uniós tagállamok képviselőivel a szakpolitikai párbeszéd kialakítása és a társaktól érkező visszajelzések fogadása érdekében

Elérhetőségek

A kormányzási és közigazgatási egység vezetője

DANIELE DOTTO

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

További részletek a kormányzással és a közigazgatással kapcsolatos tevékenységekről:

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu)

További információk