Skip to main content
Reform Support

Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση

Κρατική διακυβέρνηση και καλύτερη χάραξη πολιτικής

Βασικός στόχος της τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής είναι η βελτίωση των επιδόσεων της δημόσιας διοίκησης. Μια αποτελεσματική, ευέλικτη και αποδοτική διοίκηση αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή διαχείριση μιας χώρας και βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης.

Η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης παρέχει μια στέρεη βάση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Αυτό, με τη σειρά του, προσελκύει επενδύσεις. Αποτελεί επίσης κεντρικό εργαλείο για τη διάρθρωση του έργου της κυβέρνησης και τη μετατροπή των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών σε πραγματικότητα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Εξασφάλιση διυπουργικού συντονισμού για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.
 • Βελτίωση των δομών και των διαδικασιών για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού των δημόσιων πολιτικών βάσει στοιχείων και αναλύσεων.
 • Κωδικοποίηση και σχεδιασμός νόμων για τη διασφάλιση ορθού σχεδιασμού του νομικού πλαισίου.
 • Εποπτεία της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μέσω του σχεδιασμού ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης.
Flag of Greece with sky

Διυπουργικός συντονισμός στην Ελλάδα

Η Επιτροπή παρείχε στήριξη σε διοικητικά όργανα και δημόσιους φορείς για τη βελτίωση του διυπουργικού συντονισμού, αποσαφηνίζοντας τις διαδικασίες και αυξάνοντας τη διαφάνεια μέσω ενός διυπουργικού εγχειριδίου συντονισμού.

Αποδοτικότητα της κρατικής οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών

Η ισχυρή και αποτελεσματική κρατική διακυβέρνηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η διαχείριση των μεταρρυθμίσεων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κρατικής διοίκησης. Συχνά υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της καθοδήγησης, του συντονισμού και του σχεδιασμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση αποτελεσματικής δημόσιας διαχείρισης. Οι βελτιώσεις αυτές επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και τον έγκαιρο προσδιορισμό στρατηγικών ζητημάτων. Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν μια τέτοια διακυβέρνηση τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Εφαρμογή διοικητικών πρακτικών που βασίζονται σε σύγχρονες προσεγγίσεις με επίκεντρο τον χρήστη, όπως τα γεγονότα της ζωής και η χαρτογράφηση των ταξιδιών των πελατών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων διοικητικής απλούστευσης για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Εφαρμογή λειτουργικών ανασκοπήσεων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλύουν μεγάλα τμήματα των δημόσιων πολιτικών τους με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Flag of Latvia with sky

Μεταρρύθμιση του εσωτερικού τομέα στη Λετονία

Στο πλαίσιο του σχεδίου μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης της Λετονίας για το 2020, η Επιτροπή υποστήριξε την αναδιοργάνωση του εσωτερικού τομέα, στον οποίο αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο του λετονικού κρατικού προϋπολογισμού.

Ψηφιακή δημόσια διοίκηση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων διοικήσεων είναι ένας τρόπος για την παροχή ταχύτερων, φθηνότερων και καλύτερων υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση βελτιώνει την αποδοτικότητα και αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη και την προσβασιμότητα. Συμβάλλει επίσης στην προώθηση δεοντολογικών πρακτικών και στη μείωση των κινδύνων διαφθοράς.

Η εφαρμογή μιας στέρεης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης. Όταν συγκροτηθούν φορείς λήψης αποφάσεων και εποπτείας, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να καθορίσουν τις στρατηγικές, τις αρχιτεκτονικές και τα πλαίσιά τους και να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση έχει μια ισχυρή διυπουργική πτυχή, καθώς απαιτεί συνολική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Παροχή βοήθειας στις διοικήσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες για να ξεπεράσουν την έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ.
 • Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και σε άλλες διοικήσεις με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
 • Σχεδιασμός συστημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης και θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης.
Flag of Italy with sky

Εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής στην Ιταλία

Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας είναι αρμόδια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προώθηση της καινοτομίας και την παροχή υπηρεσιών ΤΠ.

Δικαστικά συστήματα

Τα αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα συμβάλλουν καθοριστικά στην προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν επίσης σημαντικό διαρθρωτικό στοιχείο για ένα φιλικό προς τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών δικαστικών συστημάτων αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις για να καταστήσουν τα δικαστικά τους συστήματα πιο αποτελεσματικά. Η Επιτροπή παρέχει έμπρακτη στήριξη για τη βελτίωση της ικανότητας των εθνικών θεσμικών οργάνων να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό τομέα. Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Μείωση της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, βελτίωση του ποσοστού διεκπεραίωσης εκκρεμών υποθέσεων και ενίσχυση της εκτέλεσης των αποφάσεων.
 • Βελτίωση της πρόσβασης στα δικαστήρια, βελτίωση των εργαλείων αξιολόγησης (π.χ. συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διαχείριση υποθέσεων ή στατιστικά στοιχεία των δικαστηρίων) και θέσπιση προτύπων για την έγκαιρη λήψη και την ποιότητα των αποφάσεων.
 • Στήριξη της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων με τη βελτίωση των διαδικασιών διορισμού, προαγωγής και αξιολόγησης δικαστών και εισαγγελέων.
 • Επανασχεδιασμός της κατανομής των υποθέσεων στα δικαστήρια.
Flag of Cyprus with sky

Δημιουργία αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη και την προαγωγή των δικαστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την Κύπρο στη δημιουργία αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη, την αξιολόγηση και την προαγωγή των δικαστών, σε συνεργασία με το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης της κρατικής παρέμβασης και Δικαιοσύνης και το Κέντρο Νομικών Ικανοτήτων (CLC) — Forschung & Consulting GmbH.

Περιβάλλον ελέγχου και καταπολέμηση της διαφθοράς

Η δεοντολογία στον δημόσιο βίο ξεκινά με τις στάσεις και τις αξίες στην κορυφή της διοίκησης. Σε πρώτο βαθμό, εναπόκειται στην ίδια την κυβέρνηση και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη που επιλέγονται να ηγηθούν της διοίκησης. Ωστόσο, τα πρότυπα δεοντολογίας ισχύουν και για όλους τους υπαλλήλους.

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην ενσωμάτωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις διοικητικές πρακτικές τους. Παρέχει έμπρακτη τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και στρατηγικών και πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Παρέχεται στήριξη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δεικτών για τη μέτρηση της επιτυχίας.
 • Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας (π.χ. σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων ή πειθαρχικά μέτρα) για την ενίσχυση της ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης.
 • Σχεδιασμός συστημάτων, στρατηγικών και μεθοδολογιών εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου στους δημόσιους φορείς.
 • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός δομών, προτύπων και συστημάτων δημόσιων συμβάσεων για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του εθνικού προϋπολογισμού και των κονδυλίων της ΕΕ.
Flag of Greece with sky

Πρόγραμμα κατάρτισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα

Η Επιτροπή παρείχε τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών επιβολής του νόμου στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω κατάρτισης και βιώσιμων πόρων κατάρτισης.

Flag of Romania with sky

Βελτίωση του συντονισμού των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων στη Ρουμανία

Η Επιτροπή στηρίζει τις εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν το εθνικό σύστημα δημόσιου εσωτερικού λογιστικού ελέγχου στη Ρουμανία, παρέχοντας στήριξη στην εθνική διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τον δημόσιο εσωτερικό λογιστικό έλεγχο.

Ανθρώπινοι πόροι

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί ασκούν πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες για αποτελεσματική χρήση των περιορισμένων πόρων. Ταυτόχρονα, οι χώρες πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών τους. Ως εκ τούτου, οι διοικήσεις της ΕΕ ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού τους και να συγκροτήσουν συστήματα ανθρώπινων πόρων που προωθούν ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επαγγελματικές στρατηγικές στον τομέα των ανθρώπινων πόρων είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση του πλέον ικανού προσωπικού. Τα εργαλεία ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων αποτελούν, περισσότερο από ποτέ, βασική συνιστώσα για την οικοδόμηση μιας ποιοτικής δημόσιας διοίκησης και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Καθορισμός διεργασιών και διαδικασιών για την αποπολιτικοποίηση και την επαγγελματοποίηση της επιλογής των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
 • Σχεδιασμός ορθών πρακτικών για τη διασφάλιση της εσωτερικής κινητικότητας του προσωπικού.
 • Εφαρμογή συστημάτων για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των συστημάτων αξιολόγησης.
 • Σχεδιασμός μιας διαδικασίας σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινους πόρους.
 • Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και εφαρμογής οργανωτικών στρατηγικών.

Διαχείριση των ταμείων της ΕΕ

Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Αυτό οφείλεται συχνά στις αδύναμες διοικητικές δομές, στην ανεπαρκή ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης και στις περιορισμένες δεξιότητες σχεδιασμού έργων.

Η ΓΔ REFORM στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στην αύξηση της ικανότητάς τους να προγραμματίζουν, να διαχειρίζονται και να υλοποιούν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΕΔΕΤ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Εκπόνηση συστάσεων για πολιτικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ειδικοτήτων.
 • Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων με επίκεντρο τις επενδύσεις εδαφικής ανάπτυξης.
 • Αξιολόγηση του οικοσυστήματος διακυβέρνησης των ΕΔΕΤ και παροχή συστάσεων για την απλούστευση και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς του.
 • Σύνταξη συστάσεων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σχεδιασμού έργων υποδομής.
 • Παροχή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, διεθνείς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους άλλων κρατών μελών της ΕΕ για τη δημιουργία πολιτικού διαλόγου και τη λήψη ανατροφοδότησης από ομοτίμους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας «Διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση»

DANIELE DOTTO

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο που σχετίζεται με τη διακυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση

REFORM-B2@ec.europa.eu.

Δείτε περισσότερα