Ugrás a fő tartalomra
Reform Support

Digitális átállás

Digitális gazdaság, kutatás és innováció

A digitális technológiák jelentős hatással vannak életmódunkra és üzleti tevékenységünkre. A termelékenyebb és környezetbarátabb gazdaság megvalósításához elengedhetetlen a szisztematikus és előretekintő kutatási és innovációs stratégia. A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy kihasználják az egyre inkább digitalizálódó társadalmunk előnyeit, és szembenézzenek az azzal járó kihívásokkal. Szakpolitikákat terveznek, és innovatív megoldásokat kívánnak bevezetni azzal a céllal, hogy biztosítsák a vállalkozások számára a digitalizációhoz és a növekedéshez szükséges bizalmat, kompetenciákat és eszközöket.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Ipari stratégia, a végrehajtására vonatkozó cselekvési terv és a nyomon követés irányítási modelljének kidolgozása
 • Technológiatranszferre vonatkozó eszközök kidolgozása, a kutatás és fejlesztés kereskedelmi hasznosítása és az értékláncokba való hatékonyabb integráció
 • Javaslattétel az építőipari ágazat digitalizálásához szükséges műszaki megoldásokra és készségfejlesztési kapacitásokra
 • A vállalkozói felfedezési folyamatok, a tudományos és a vállalkozói szféra közötti együttműködés, valamint az intelligens szakosodás támogatása

Digitális közigazgatás

A közigazgatások digitális átalakítása a gyorsabb, olcsóbb és jobb szolgáltatások biztosításának egyik módja. Az e-kormányzat javítja a hatékonyságot, valamint növeli a felhasználóbarát jelleget és a hozzáférhetőséget, továbbá hozzájárul az etikus gyakorlatok előmozdításához és a korrupció kockázatának csökkentéséhez.

Az e-kormányzatnak erős tárcaközi vonatkozása van, mivel a polgárok igényeinek kielégítése érdekében a szolgáltatások közötti adminisztratív folyamatok általános egyszerűsítését igényli. Az e-kormányzat fejlesztésének középpontjában a szilárd e-kormányzás megvalósítása áll. A döntéshozó és felügyeleti szervek létrehozását követően az uniós tagállamok meghatározhatják stratégiáikat, struktúráikat, kereteiket, és rátérhetnek a végrehajtásra.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Digitális irányítási rendszerek kialakítása és a megfelelő irányítási keret bevezetése
 • Az uniós tagállamok közigazgatásai által a polgároknak, vállalatoknak és más közigazgatási szerveknek nyújtott szolgáltatások javítása információs és kommunikációs technológiák, például mesterséges intelligencia alkalmazásával
 • Segítségnyújtás a közigazgatási szerveknek az új digitális technológiák alkalmazásában az informatikai rendszerek interoperabilitási hiányosságainak leküzdése jegyében
Flag of Italy with sky

Az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium informatikai rendszerekkel és innovációval foglalkozó igazgatósága felelős a digitális transzformációért, az innováció előmozdításáért és az informatikai szolgáltatások biztosításáért.

Az egészségügyi ellátás digitalizálása

Az egészségügyi ellátás digitalizálása az egészségügyi rendszer átalakításának egyik prioritása. A polgárok számára – határokon átnyúlóan is – biztonságos hozzáférést kell biztosítani egészségügyi adataikhoz. Lehetővé kell tenni az embereknek, hogy digitális eszközöket használhassanak egészségük gondozására, a betegségek megelőzésére, valamint az orvosokkal, egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás céljaira. A Bizottságnál jelenleg folyamatban lévő egészségügyi projektek közül több az egészségügyi rendszerek digitalizálásához kapcsolódik, akár nemzeti stratégiák, új irányítási modellek kidolgozása, akár az interoperabilitással kapcsolatos problémák megoldása révén.

A támogatási intézkedések várhatóan lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy meghatározzák az egészségügyi rendszerek hatékony digitális átalakításához és a digitális egészségügyi infrastruktúrába történő beruházásokhoz szükséges stratégiai, irányítási és technikai kereteket.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSI TERÜLETEKRE

 • Digitális egészségügy
 • Interoperabilitás
 • Digitális kormányzás
 • Távorvoslás

Adóhatóságok digitalizálása

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) gyors fejlődése kihívást jelent az adóhatóságok számára, hogy lépést tartsanak a legújabb fejleményekkel és tendenciákkal. A digitalizáció alapvetően fontos a jobb adófizetői szolgáltatások biztosításához, a nagy adathalmazok kezeléséhez és a kockázatok feltárásához. Fontos továbbá a bevételek beszedésének hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. Az Európai Bizottság technikai támogatást nyújt az adóhatóságok IKT-reformjainak megtervezéséhez és végrehajtásához.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • IKT-stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása
 • Az adatkormányzás és -kezelés megerősítése
 • IKT-beruházások finanszírozási keretének meghatározása
 • Üzleti esettanulmány és működési előírások megszövegezése

Digitális készségek fejlesztése, oktatás és képzés

Európa digitális jövőjének alakítása érdekében az Európai Bizottság eltökélt szándéka, hogy kezelje a digitális készségek hiányát, valamint olyan projekteket és stratégiákat mozdítson elő, amelyek javítják a digitális készségek szintjét Európában.

Minden európainak szüksége van digitális készségekre a tanuláshoz, a munkához, a kommunikációhoz, az online közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és a megbízható információk megtalálásához. A digitális készségek az EU versenyképességének és innovációs kapacitásának alapvető mozgatórugói, amelyek a társadalmi kohézió és a személyes jóllét terén is meghatározó szerepet játszanak. A folyamatban lévő digitális és zöld átalakulások gyors gazdasági szerkezetátalakítást eredményeznek, ami szükségessé teszi, hogy az emberek részt vegyenek az élethosszig tartó tanulásban. Ezen túlmenően ezek az átalakulások szükségessé teszik, hogy a tagállamok teljes mértékben kibontakoztassák innovációs potenciáljukat és kiaknázzák a rendelkezésre álló készségeket. Ez magában foglalja az oktatási és képzési rendszerek minőségének javítását célzó reformokat.

Az Európai Bizottság szakértelmével és a bevált gyakorlatok cseréjével támogatja az uniós tagállamokat a készségek, az oktatás és a képzés területén.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A továbbképzési és átképzési rendszerek javítása a felnőttoktatásban
 • A digitális oktatás és készségek előmozdítása
 • A felsőoktatás, a kutatás és az innováció javítása
 • A szakképzés javítása

 

Elérhetőségek

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

További információk