Skip to main content
Reform Support

Digitális átállás

Digitális gazdaság, kutatás és innováció

A digitális technológiák jelentős hatással vannak életmódunkra és üzleti tevékenységünkre. A termelékenyebb és környezetbarátabb gazdaság megvalósításához elengedhetetlen a szisztematikus és előretekintő kutatási és innovációs stratégia. A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy kihasználják az egyre inkább digitalizálódó társadalmunk előnyeit, és szembenézzenek az azzal járó kihívásokkal. Szakpolitikákat terveznek, és innovatív megoldásokat kívánnak bevezetni azzal a céllal, hogy biztosítsák a vállalkozások számára a digitalizációhoz és a növekedéshez szükséges bizalmat, kompetenciákat és eszközöket.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Ipari stratégia, a végrehajtására vonatkozó cselekvési terv és a nyomon követés irányítási modelljének kidolgozása
 • Technológiatranszferre vonatkozó eszközök kidolgozása, a kutatás és fejlesztés kereskedelmi hasznosítása és az értékláncokba való hatékonyabb integráció
 • Javaslattétel az építőipari ágazat digitalizálásához szükséges műszaki megoldásokra és készségfejlesztési kapacitásokra
 • A vállalkozói felfedezési folyamatok, a tudományos és a vállalkozói szféra közötti együttműködés, valamint az intelligens szakosodás támogatása

Digitális közigazgatás

A közigazgatások digitális átalakítása a gyorsabb, olcsóbb és jobb szolgáltatások biztosításának egyik módja. Az e-kormányzat javítja a hatékonyságot, valamint növeli a felhasználóbarát jelleget és a hozzáférhetőséget, továbbá hozzájárul az etikus gyakorlatok előmozdításához és a korrupció kockázatának csökkentéséhez.

Az e-kormányzatnak erős tárcaközi vonatkozása van, mivel a polgárok igényeinek kielégítése érdekében a szolgáltatások közötti adminisztratív folyamatok általános egyszerűsítését igényli. Az e-kormányzat fejlesztésének középpontjában a szilárd e-kormányzás megvalósítása áll. A döntéshozó és felügyeleti szervek létrehozását követően az uniós tagállamok meghatározhatják stratégiáikat, struktúráikat, kereteiket, és rátérhetnek a végrehajtásra.

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Digitális irányítási rendszerek kialakítása és a megfelelő irányítási keret bevezetése
 • Az uniós tagállamok közigazgatásai által a polgároknak, vállalatoknak és más közigazgatási szerveknek nyújtott szolgáltatások javítása információs és kommunikációs technológiák, például mesterséges intelligencia alkalmazásával
 • Segítségnyújtás a közigazgatási szerveknek az új digitális technológiák alkalmazásában az informatikai rendszerek interoperabilitási hiányosságainak leküzdése jegyében
Flag of Italy with sky

A digitális stratégia végrehajtása Olaszországban

Az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium informatikai rendszerekkel és innovációval foglalkozó igazgatósága felelős a digitális transzformációért, az innováció előmozdításáért és az informatikai szolgáltatások biztosításáért.

Az egészségügyi ellátás digitalizálása

Az egészségügyi ellátás digitalizálása az egészségügyi rendszer átalakításának egyik prioritása. A polgárok számára – határokon átnyúlóan is – biztonságos hozzáférést kell biztosítani egészségügyi adataikhoz. Lehetővé kell tenni az embereknek, hogy digitális eszközöket használhassanak egészségük gondozására, a betegségek megelőzésére, valamint az orvosokkal, egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás céljaira. A Bizottságnál jelenleg folyamatban lévő egészségügyi projektek közül több az egészségügyi rendszerek digitalizálásához kapcsolódik, akár nemzeti stratégiák, új irányítási modellek kidolgozása, akár az interoperabilitással kapcsolatos problémák megoldása révén.

A támogatási intézkedések várhatóan lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy meghatározzák az egészségügyi rendszerek hatékony digitális átalakításához és a digitális egészségügyi infrastruktúrába történő beruházásokhoz szükséges stratégiai, irányítási és technikai kereteket.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSI TERÜLETEKRE

 • Digitális egészségügy
 • Interoperabilitás
 • Digitális kormányzás
 • Távorvoslás

Adóhatóságok digitalizálása

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) gyors fejlődése kihívást jelent az adóhatóságok számára, hogy lépést tartsanak a legújabb fejleményekkel és tendenciákkal. A digitalizáció alapvetően fontos a jobb adófizetői szolgáltatások biztosításához, a nagy adathalmazok kezeléséhez és a kockázatok feltárásához. Fontos továbbá a bevételek beszedésének hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. Az Európai Bizottság technikai támogatást nyújt az adóhatóságok IKT-reformjainak megtervezéséhez és végrehajtásához.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • IKT-stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása
 • Az adatkormányzás és -kezelés megerősítése
 • IKT-beruházások finanszírozási keretének meghatározása
 • Üzleti esettanulmány és működési előírások megszövegezése

Digitális készségek fejlesztése, oktatás és képzés

Európa digitális jövőjének alakítása érdekében az Európai Bizottság eltökélt szándéka, hogy kezelje a digitális készségek hiányát, valamint olyan projekteket és stratégiákat mozdítson elő, amelyek javítják a digitális készségek szintjét Európában.

Minden európainak szüksége van digitális készségekre a tanuláshoz, a munkához, a kommunikációhoz, az online közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és a megbízható információk megtalálásához.A digitális készségek az EU versenyképességének és innovációs kapacitásának alapvető mozgatórugói, amelyek a társadalmi kohézió és a személyes jóllét terén is meghatározó szerepet játszanak. A folyamatban lévő digitális és zöld átalakulások gyors gazdasági szerkezetátalakítást eredményeznek, ami szükségessé teszi, hogy az emberek részt vegyenek az élethosszig tartó tanulásban. Ezen túlmenően ezek az átalakulások szükségessé teszik, hogy a tagállamok teljes mértékben kibontakoztassák innovációs potenciáljukat és kiaknázzák a rendelkezésre álló készségeket. Ez magában foglalja az oktatási és képzési rendszerek minőségének javítását célzó reformokat.

Az Európai Bizottság szakértelmével és a bevált gyakorlatok cseréjével támogatja az uniós tagállamokat a készségek, az oktatás és a képzés területén.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A továbbképzési és átképzési rendszerek javítása a felnőttoktatásban
 • A digitális oktatás és készségek előmozdítása
 • A felsőoktatás, a kutatás és az innováció javítása
 • A szakképzés javítása

 

Elérhetőségek

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

REFORM-TSI@ec.europa.eu

További információk