Skip to main content
Reform Support

A pénzügyi ágazat és forráshoz jutás

Bankok

A hatékony és megbízható bankrendszer fenntartása fontos a fenntartható gazdasági növekedés megvalósításához. A piaci környezetet az új digitális technológiák, a dinamikus fogyasztói preferenciák, a növekvő verseny és a változó szabályozások alakítják. A felügyeleti hatóságok ezért rendszeresen értékelik és kiigazítják a felügyeleti eljárásokat, így biztosítandó a bankszektor hatékony ösztönzését és figyelemmel kísérését. Ennek során a felügyeleti szerveknek meg kell találniuk a bonyolult egyensúlyt: javítaniuk kell az intézmények rezilienciáját anélkül, hogy ezzel aláásnák az üzleti fenntarthatóságukat.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Prudenciális felügyelet – Az Európai Bankhatóság iránymutatásainak, felügyeleti kézikönyveinek és képzésének végrehajtása; felügyeleti értékelést támogató modellek kidolgozása
 • Nemzeti fejlesztési bankok (NFB-k) – Belső értékelési eszközök kidolgozása, a szervezeti struktúrák javítása, kapacitásépítés
 • Adatgazdálkodás és szoftverinfrastruktúrák – A szoftverinfrastruktúra és -elemzés javítása, valamint a prudenciális jelentéstételi beállítások javítása
 • Fizetési rendszerek – Fizetési infrastruktúrák értékelése, elektronikus fizetési stratégiák kidolgozása
 • Nemteljesítő hitelek – Felügyeleti eszközök kidolgozása a nemteljesítő hitelek szintjének csökkentése érdekében, valamint segítségnyújtás eszközkezelő társaságok létrehozásához
Flag of Poland with sky

Támogatás a szlovén nemzeti banknak

A Bizottság támogatta a szlovén nemzeti bankot két modell kidolgozásában, amelyek közül az egyik a likviditásra, a másik pedig a lejárat nélküli betétek kamatlábkockázatának kezelésére szolgál a bank eszköz-forrás gazdálkodásának értékelése céljából.

Biztosítók és nyugdíjak

A Bizottság Unió-szerte támogatja a felügyeleti hatóságokat a Szolvencia II. irányelv – a biztosítókra vonatkozó jól ismert szabályozási keret – különböző részeinek kidolgozásában és végrehajtásában. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a helyi biztosítási piac igényeit és sajátosságait.

A Bizottság célja, hogy elősegítse a lehető legmagasabb színvonalú biztosításfelügyelet létrejöttét, s eközben Unió-szerte gondoskodjon a szabályok következetes alkalmazásáról. Ez javítja a pénzügyi stabilitást, valamint növeli a biztosítási és nyugdíjalapok ágazatának szerepét a gazdaság fenntartható finanszírozásában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A prudenciális felügyelet javítása olyan alapvető területeken, mint a szolvencia, a stressztesztelés és a kockázatkezelés
 • Kapacitásépítés a magatartási felügyelet területén
 • A felmerülő kockázatok, például a digitalizáció vagy a fenntartható beruházások kezelése

Tőkepiacok

A tőkepiaci unió gazdaságpolitikai kezdeményezés, amelynek célja az uniós tőkepiacok továbbfejlesztése és integrálása. A tőkepiaci unió célja az országok közötti kockázatmegosztás előmozdítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a vállalatok és a projektek az EU-n belüli elhelyezkedésüktől függetlenül különböző finanszírozáshoz jussanak. A Bizottság segíti az uniós tagállamokat abban, hogy felszámolják azokat a nemzeti szintű akadályokat, amelyek a befektetők tőke- és befektetési lehetőségei között állnak fenn. Technikai támogatást nyújt a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatóságával együttműködésben.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A hazai tőkepiaci diagnosztika biztosítása a tőkepiac fejlődési akadályainak részletes elemzésével
 • Többéves tőkepiaci növekedési stratégiák kidolgozása
 • Megfelelő piaci infrastruktúrák és piacbarát közpolitikák kialakítása
 • A tőkepiac-fejlesztés gyorsítását célzó finanszírozás vagy kis- és középvállalkozásoknak (kkv) szóló tőkefinanszírozási eszköz kidolgozása és megvalósítása
 • A tőkepiaci felügyeletre vonatkozó felügyeleti kézikönyvek kidolgozása

Zöld finanszírozás

Az európai zöld megállapodás és a fenntartható finanszírozásra vonatkozó uniós stratégia meghatározza a klímasemleges uniós gazdaság 2050-ig történő megvalósítására irányuló operatív stratégiákat.

A Bizottság kulcsszerepet játszik az uniós tagállamok támogatásában az említett stratégiák végrehajtásához szükséges reformintézkedések teljes spektrumában. A végső cél a tőkeáramlás fenntartható tevékenységek felé történő átirányítása és a pénzügyi ágazat éghajlattal kapcsolatos kockázatainak kezelése.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A fenntartható finanszírozással kapcsolatos cselekvési tervek elkészítésének elősegítése a fenntartható finanszírozás akadályainak azonosítása és a megfelelő kapacitás kiépítése érdekében
 • A nemzeti fejlesztési intézmények fenntarthatósági vizsgálatának javítása
 • Állami zöldkötvényrendszerek megvalósítása
 • A nemzeti hatóságok támogatása a jelentéstételi és közzétételi kötelezettségek következetes végrehajtásában
 • Az éghajlati kockázatok beépítése a felügyeletbe
 • Kapacitásépítés biztosítása, beleértve a képzési programokat is

Fizetésképtelenség és adósságátütemezés

A fizetésképtelenségi keretrendszerek szilárdságának fokozása az EU egyik fő célkitűzése a tőkepiacok uniós integrációja folytatásának jegyében. A jól működő fizetésképtelenségi keretrendszerek elengedhetetlenek a hatékony tőkeelosztáshoz egy gazdaságban. A stabil fizetésképtelenségi keretrendszer alapvető fontosságú a jó üzleti környezethez. Támogatja a kereskedelmet és a beruházásokat, továbbá segíti a gazdaságokat a nemteljesítő hitelek hatékony kezelésében. A Bizottság támogatja az uniós tagállamokat a fizetésképtelenséggel kapcsolatos jogi keretük hatékonyságát és eredményességét biztosító reformok kidolgozására és végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A fizetésképtelenségi jogszabályok korszerűsítése és a nemzeti rendszerek összehasonlítása más joghatóságokkal és a bevált nemzetközi gyakorlatokkal
 • Korai előrejelzési eszközök bevezetése, megelőző szerkezetátalakítási keretek kialakítása és a peren kívüli megegyezés keretének megerősítése
 • Az intézményi keret javítása annak érdekében, hogy a bírósági rendszerek gyorsabban tudják kezelni a fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítási eljárásokat
 • A fizetésképtelenségi szakértőkre vonatkozó nemzeti keretek felülvizsgálata, a végrehajtás, az adatgyűjtés és a határokon átnyúló fizetésképtelenség javítása

Pénzmosás elleni küzdelem

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata továbbra is komoly aggodalomra ad okot az EU pénzügyi rendszerének integritása és az uniós polgárok biztonsága szempontjából. Az ötödik pénzmosási irányelv növeli a hasznos információk átláthatóságát, szélesebb körű hozzáférést biztosít a pénzügyi információs egységek számára az információkhoz, fokozza a felügyelő hatóságok közötti együttműködést, valamint szabályozza a virtuális fizetőeszközöket és az előre fizetett kártyákat. A Bizottság támogatja a tagállamokat a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló uniós jogi keret nemzeti igényeiknek megfelelő átültetésében és végrehajtásában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A piaci engedélyezési és nyilvántartási rendszerekkel kapcsolatos kockázatok értékelése
 • Kockázatalapú megközelítések kidolgozása a pénzmosás elleni küzdelem nyomon követése és/vagy a terrorizmus finanszírozási kockázatának leküzdése céljából
 • Nemzeti vagy ágazati kockázatcsökkentési cselekvési tervek kidolgozása
 • Figyelemfelkeltő műhelytalálkozók és kampányok a pénzmosás elleni küzdelemről és a terrorizmus finanszírozásának kockázatairól
 • A támogató szoftverekre vonatkozó működési követelmények kidolgozása a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó felügyeleti hatóságok számára

Pénzügyi jártasság

Az Európai Unió tőkepiacai még mindig viszonylag fejletlenek, és Unió-szerte továbbra is széttöredezettek. A pénzügyi oktatás és jártasság elősegíti a tőkepiaci unió kialakítását és elmélyítését. Ezek nélkülözhetetlen elemei a fogyasztóvédelem javításának. Az Európai Bizottság és a nemzetközi szervezetek határozottan ösztönzik a pénzügyi jártasság és oktatás fejlesztését az uniós tagállamokban.

A Bizottság segítséget nyújt a nemzeti közigazgatásoknak a népesség célcsoportjai közötti pénzügyi jártasság szintjének felmérésében, valamint a diagnosztika által igazolt szükségletek azonosításában és kezelésében. A Bizottság emellett támogatja az uniós tagállamokat abban, hogy célzott programokat hozzanak létre a pénzügyi jártasság és oktatás javítása céljából.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A pénzügyi jártasság erősítését, a felelős pénzügyi magatartás előmozdítását és a pénzügyi reziliencia növelését célzó nemzeti stratégiák kidolgozása
 • Pénzügyi jártassággal kapcsolatos stratégiák végrehajtása speciális oktatási és/vagy kommunikációs eszközök kifejlesztése révén

Válságkezelés

A pénzügyi válság megmutatta, hogy a pénzügyi ágazat egyes területei nincsenek megfelelően szabályozva, és hogy a felügyeleti hatóságok nem rendelkeznek megfelelő
eszközökkel a csődhelyzetben lévő intézmények kezelésére. A határokon átnyúló koordináció javítása és a közpénzektől való jövőbeli függőség csökkentése érdekében a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv teljes mértékben megreformálta a pénzügyi intézmények csődjének kezelésére szolgáló uniós keretet. A Bizottság támogatja az uniós tagállamokat a pénzügyi intézményekre vonatkozó nemzeti helyreállítási és szanálási keretek eredményességének és hatékonyságának biztosítását célzó reformok megtervezésében és végrehajtásában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Válságkezelési kézikönyvek kidolgozása annak érdekében, hogy a szanálási hatóságok lépésről lépésre iránymutatást kapjanak a szanálási eszközök nemzeti szintű és/vagy határokon átnyúló alkalmazásáról
 • Válságszimulációs gyakorlatok végrehajtása a nemzeti hatóságok szanálási felkészültségének tesztelése céljából
 • A bankok fizetésképtelenségére vonatkozó megfelelő jogi keretek kidolgozásának elősegítése a gyors és hatékony eljárások megfelelő eszközeinek biztosítása érdekében
 • Szakpolitikai és jogi intézkedések tervezése a betétbiztosítási rendszerek működésében jelentkező jogi és működési hiányosságok és kihívások kezelésére

Elérhetőségek

A „Pénzügyi szektor és a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés” egység vezetője

LAURA RINALDI

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

REFORM-TSI@ec.europa.eu

További részletek a pénzügyi ágazattal és a finanszírozási eszközökhöz való hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységekről

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

További információk