Skip to main content
Reform Support

Adóigazgatás és államháztartási gazdálkodás

ADÓIGAZGATÁS

Bevételek kezelése

Az uniós tagállamok adóhatóságaira nyomás nehezedik, hogy kisebb ráfordítással jobb eredményt érjenek el. Ugyanakkor ki kell tudniuk kényszeríteni a jogkövető magatartást. A Bizottság segítséget nyújt az adóhatóságoknak fő tevékenységi funkcióik és irányítási folyamataik javításához. E funkciók és folyamatok hatékonyabbá és eredményesebbé tételével az adóhatóságok fenntartható bevételeket biztosíthatnak az államháztartás számára.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Adófizetői szolgáltatások javítása
 • Vitarendezési mechanizmusok megerősítése
 • Adósságbehajtási folyamatok, műveletek és eszközök korszerűsítése
 • Stratégiai tervezési és teljesítménymenedzsment-keretek kidolgozása és végrehajtása
 • A belső kontroll, a szervezeti kockázatkezelés és az információbiztonság előmozdítása
 • Az üzleti folyamatok, valamint a projekt- és változáskezelés javítása

Adózási fegyelem

Az adózási fegyelem javítása az erőforrások hatékony mozgósításának kulcsfontosságú eleme. Az adóhatóságok új megközelítéseket dolgoztak ki az önkéntes megfelelés fokozása, a meg nem felelés kezelése, a megfelelési költségek minimalizálása és az adórendszerbe vetett általános bizalom növelése érdekében. A Bizottság technikai támogatást nyújt a megfelelésmenedzsment megtervezéséhez és végrehajtásához.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A megfelelésikockázat-kezelés és -stratégiák javítása
 • Együttműködési megfelelőségi programok létrehozása
 • Viselkedésalapú megközelítések alkalmazásának lehetővé tétele
 • Kommunikációs és figyelemfelkeltő kampányok kidolgozása

Agresszív adótervezés, adócsalás és adókijátszás

Az agresszív adótervezés, az adócsalás és az adókijátszás visszaszorítása az EU egyik prioritása. Ez elengedhetetlen a bevételek mozgósításához, az adóterhek igazságos elosztásának biztosításához és a verseny torzulásának elkerüléséhez. A Bizottság támogatást nyújt az adóalap határokon átnyúló nyereségátcsoportosítás révén történő erózióját megakadályozó mechanizmusok létrehozásához. Az adócsalás elleni stratégiák kidolgozása és végrehajtása is támogatásban részesül.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Kapacitásépítés az adókikerülés elleni uniós kezdeményezéscsomag, valamint az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos intézkedések végrehajtásához
 • Adócsalás elleni stratégiák kidolgozása és végrehajtása
 • Az „eltűnő kereskedő” révén elkövetett csalás elleni küzdelem
 • Közigazgatási együttműködés és információcsere támogatása

Adóhatóságok digitalizálása

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) gyors fejlődése kihívást jelent az adóhatóságok számára, hogy lépést tartsanak a legújabb fejleményekkel és tendenciákkal. A digitalizáció alapvetően fontos a jobb adófizetői szolgáltatások biztosításához, a nagy adathalmazok kezeléséhez és a kockázatok feltárásához. Fontos továbbá a bevételek beszedésének hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. A Bizottság technikai támogatást nyújt az adóhatóságok IKT-reformjainak megtervezéséhez és végrehajtásához.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • IKT-stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása
 • Az adatkormányzás és -kezelés megerősítése
 • Üzleti esettanulmány és működési előírások megszövegezése
 • IKT-beruházások finanszírozási keretének meghatározása

Vámunió

A vámunió fontos szerepet játszik az EU külső határainak védelmében, valamint a vámok és egyéb releváns adók – például jövedéki adó és hozzáadottérték-adó – méltányos és átlátható beszedésének biztosításában. Egyúttal biztosítja a nemzetközi kereskedelem zökkenőmentes áramlását az uniós határokon keresztül. A Bizottság technikai támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a vámügyi reformok megtervezésében és végrehajtásában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Digitális transzformációra vonatkozó stratégiák kidolgozása
 • Az e-kereskedelmi szállítmányok behozatalára és kivitelére vonatkozó digitális vámügyi megoldások feltérképezése
 • Kockázatkezelési eszközök korszerűsítése
 • Csempészet elleni stratégiák és figyelemfelhívó kampányok kidolgozása

Adópolitika

A jó adópolitikák alkalmasak a bevételi célok elérésére, és biztosítják, hogy az adórendszer támogassa a méltányos, inkluzív és fenntartható növekedést. Egyúttal jogbiztonságot nyújtanak, és minimálisra csökkentik az adminisztratív terheket. A Bizottság technikai támogatást nyújt az adójogszabályok megtervezéséhez és kidolgozásához, valamint az adópolitikai változások költségeinek és előnyeinek elemzéséhez. A Bizottság segíthet továbbá a bevételek elemzésére, szimulációjára és előrejelzésére szolgáló módszerek kidolgozásában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Kapacitásfejlesztés a mikroszimulációk és a modellezés területén
 • Adópolitika és adójogszabályok értékelése
 • A zöld adózásra irányuló reformok megtervezése
 • Az adórés becslésére szolgáló módszerek kidolgozása

Flag of Slovakia with sky

Az adó- és transzferrendszer mikroszimulációs eszköze Szlovákiában

A Bizottság támogatja a költségvetési felelősségvállalással foglalkozó szlovákiai tanácsot abban, hogy korszerűsítse modellezési módszereit a potenciális adó- és transzferpolitikai kezdeményezések azonnali, viselkedési és összesített költségvetési hatásainak becsléséhez.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI GAZDÁLKODÁS

Kiadásokkal kapcsolatos szakpolitika

Egy olyan időszakban, amikor a kormányoknak a közkiadásokra nehezedő fokozott nyomással kell szembenézniük, még fontosabb az államháztartás minőségének javítása. A stabil államháztartás biztosítja, hogy a kiadási politika támogassa a fenntartható gazdasági növekedést, és előmozdítsa a méltányosságot. A közkiadások hatékonyságának és eredményességének javítása segít enyhíteni a költségvetési korlátokat. A Bizottság támogatást nyújt a kiadások felülvizsgálatának megtervezéséhez, végrehajtásához és intézményesítéséhez. Támogatja továbbá az uniós tagállamokat a közkiadások kezelésével, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos gyakorlatok és kapacitások fejlesztésében.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A kiadások kapcsán elvégzett felülvizsgálatok megtervezésének és lefolytatásának támogatása
 • Iránymutatás a kiadások felülvizsgálatának a költségvetési eljárással és más államháztartási gazdálkodási eszközökkel való hatékonyabb összehangolásához
 • Kapacitásépítés és gyakorlatok javítása a közkiadások értékelése terén

A költségvetés előkészítése és végrehajtása

A kormányoknak – annak érdekében, hogy kézzelfogható előnyöket biztosítanak polgáraik számára – körültekintően kell megtervezniük költségvetésüket, amelyet hatékonyan és időben végre kell hajtaniuk. A költségvetés előkészítése alapvető fontosságú a kiadási politika prioritásait tükröző forráselosztáshoz. A költségvetés végrehajtásának hatékony rendszere biztosítja a közpénzek megfelelő felhasználását. A Bizottság segíti a nemzeti hatóságokat a költségvetési eljárás jobbá tételében. A technikai támogatás a teljesítményalapú költségvetés-tervezés és a középtávú költségvetési keret megerősítésére összpontosít. A Bizottság emellett segíti az uniós tagállamokat a költségvetés-végrehajtási gyakorlatok javításában.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A teljesítményalapú költségvetés-tervezés keretének megerősítése
 • A környezetvédelemre, a nemek közötti egyenlőségre és más kiemelt célokra szánt költségvetési keretek megerősítése
 • A középtávú költségvetési keret megerősítése
 • A költségvetés-végrehajtási gyakorlatok javítása

Állami számvitel és statisztika

A kiváló minőséget képviselő statisztikákhoz elengedhetetlenek az átfogó, megbízható és időszerű számviteli és jelentéstételi gyakorlatok. Ezek segítenek a kormányoknak abban, hogy jobban megértsék költségvetési helyzetüket és kilátásaikat. Emellett ellátják a jogalkotókat, a piacokat és a polgárokat a hatékony pénzügyi döntések meghozatalához szükséges információkkal. A Bizottság segíti az uniós tagállamokat költségvetési jelentéstételi rendszereik korszerűsítésében. Az európai költségvetési számviteli standardokkal összhangban technikai támogatást nyújt az eredményszemléletű elszámolási reformok megtervezéséhez és végrehajtásához és a nemzeti számlák minőségének javításához.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Eredményszemléletű elszámolási reformok kidolgozásának és végrehajtásának támogatása
 • Nemzeti számlák minőségének javítása

Makroköltségvetési keret

A szilárd makroköltségvetési keret lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára, hogy fenntartható költségvetési célokat tűzzenek ki, szakpolitikai döntéseket határozzanak meg, és reális kiadási előrejelzéseket készítsenek. A Bizottság segíti a nemzeti hatóságokat makroköltségvetési keretük megerősítésében. Technikai támogatást nyújt a költségvetési szabályok kidolgozásának és végrehajtásának javításához, a makroszintű költségvetési előrejelzések minőségének javításához, a költségvetési kockázatkezelési keretek kidolgozásához és a helyi önkormányzatok pénzügyeinek értékeléséhez.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Kapacitásépítés a költségvetési kockázatok értékelése és kezelése érdekében
 • A makrogazdasági és költségvetési előrejelzések minőségének javítása
 • A kiadási szabályok kidolgozásának és végrehajtásának támogatása
 • A helyi önkormányzatok közkiadásainak értékelésére vonatkozó gyakorlatok javítása

Államháztartási felügyelet

A független költségvetési intézmények és a legfőbb ellenőrző intézmények alapvető fontosságúak a felelősségteljes költségvetési gazdálkodás előmozdítása és a költségvetési politikai vita minőségének javítása szempontjából, hiszen független ellenőrzésnek vetik alá a költségvetési politikákat, terveket és teljesítményt. A Bizottság segíti ezeket az intézményeket intézményi és műszaki kapacitásuk megerősítésében, és javítja a megbízatásuk teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközöket.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • A független költségvetési intézmények intézményi és műszaki kapacitásainak javítása
 • A legfőbb ellenőrző intézmények kapacitásainak megerősítése

Adósságkezelés és készpénzgazdálkodás

A hatékony adósság- és készpénzgazdálkodási gyakorlatok biztosítják a kiadások év közbeni zökkenőmentes finanszírozását, a szakpolitikai célkitűzések elérését, valamint azt, hogy a kormány finanszírozási igényeinek és kötelezettségeinek a lehető legkisebb költséggel lehessen eleget tenni. A Bizottság segítséget nyújt a nemzeti hatóságoknak készpénzgazdálkodási és adósságkezelési műveleteik hatékonyságának és eredményességének javításához.

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

 • Készpénzgazdálkodási folyamatok és eszközök optimalizálása
 • Adósságkezelési műveletek megerősítése

Elérhetőségek

Az adóigazgatási és államháztartási gazdálkodási egység vezetője

RIIKKA TORPPA

A technikai támogatási eszköz igénylése – fő kapcsolattartó pont

REFORM-TSI@ec.europa.eu

További részletek az adóigazgatással és az államháztartási gazdálkodással kapcsolatos tevékenységekről

REFORM-TAX-PFM@ec.europa.eu

További információk