Skip to main content
Reform Support

Digital omstilling

Digital økonomi, forskning og innovation

Digitale teknologier har stor betydning for erhvervslivet og for vores livsstil generelt. En systematisk og fremsynet forsknings- og innovationsstrategi er afgørende for at skabe en mere produktiv og grøn økonomi. EU-landene skal have kapacitet til at udnytte fordelene ved den stigende digitalisering af samfundet og løse de udfordringer, det medfører. EU-landene skal udarbejde politiske tiltag og anvende innovative løsninger, så virksomhederne har kapaciteten, kompetencerne og de nødvendige midler til at gennemføre digitalisering og skabe vækst.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udarbejdelse af en strategi for industrien med tilhørende handlingsplan for gennemførelse og styringsmodel for overvågning.
 • Udformning af værktøjer til teknologioverførsel, kommercialisering af forskning og udvikling og bedre integration i værdikæder.
 • Forslag til tekniske løsninger og opbygning af færdigheder til digitalisering i byggesektoren.
 • Støtte til udvikling af iværksættere, samarbejde mellem den akademiske verden og erhvervslivet og intelligent specialisering.

Digital offentlig forvaltning

Den digitale omstilling af de offentlige forvaltninger er en måde at levere hurtigere, billigere og bedre tjenester på. E-forvaltning forbedrer effektiviteten og øger brugervenligheden og tilgængeligheden. Det bidrager også til at fremme etisk praksis og mindske risikoen for korruption.

E-forvaltning rummer et vigtigt tværministerielt aspekt, da det kræver en samlet forenkling af de administrative processer på tværs af tjenester for at opfylde borgernes behov. Implementering af robust e-forvaltning er afgørende ved udvikling af e-forvaltning. Når først beslutnings- og tilsynsorganerne er fastlagt, kan EU-landene udforme strategi, arkitektur og rammer og påbegynde implementeringen.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af digitale forvaltningssystemer og indførelse af hensigtsmæssige forvaltningsrammer.
 • Tilbud om bedre tjenester fra EU-landenes forvaltninger til borgere, virksomheder og andre forvaltninger ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologier såsom kunstig intelligens.
 • Støtte myndighederne i at bruge nye digitale teknologier for at afhjælpe manglende interoperabilitet mellem IT-systemer.

Digitalisering af sundhedspleje

En af prioriteterne ved reformer af sundhedssystemerne er digitalisering af sundhedsplejen. Borgerne bør have sikker adgang til egne sundhedsdata, også på tværs af landegrænser. Borgerne bør have mulighed for at anvende digitale værktøjer ved sygdom, i forebyggelse og i kommunikation og interaktion med sundhedssektoren. Flere af Kommissionens igangværende sundhedsprojekter vedrører digitalisering af sundhedssystemerne. Det kan være at udvikle nationale strategier og nye forvaltningsmodeller eller at løse problemer med interoperabilitet.

Støtteforanstaltningerne forventes at sætte myndighederne i stand til at fastlægge de strategiske, forvaltningsmæssige og tekniske rammer, der skal bane vej for en effektiv digital omstilling af sundhedssystemerne og investeringer i digital sundhedsinfrastruktur.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Digital sundhed
 • Interoperabilitet
 • Digital forvaltning
 • Telemedicin

Digitalisering af skattemyndigheder

Den hurtige vækst inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) giver skattemyndighederne udfordringer med at følge udviklingen og de nye tendenser. Digitalisering er afgørende for at kunne levere bedre service til skatteyderne, håndtere big data og afdække mulige risici. Det er også vigtigt for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv. Europa-Kommissionen yder teknisk støtte til udformning og gennemførelse af IKT-reformer hos skattemyndighederne.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af IKT-strategier og -handlingsplaner.
 • Styrkelse af dataforvaltning og styring.
 • Fastlæggelse af en finansieringsramme for IKT-investeringer
 • Udarbejdelse af forretningsplaner og funktionsspecifikationer

Digitale færdigheder og uddannelse

For at forme Europas digitale fremtid ønsker Europa-Kommissionen at afhjælpe manglen på digitale færdigheder og fremme projekter og strategier for at give digitale færdigheder et løft i Europa.

Alle europæere har brug for digitale færdigheder i forbindelse med studier, arbejde og kommunikation og for at benytte offentlige onlinetjenester og finde pålidelige oplysninger.Digitale færdigheder er en afgørende drivkraft bag EU's konkurrenceevne og innovationskapacitet. De er også en afgørende faktor for social samhørighed og personlig trivsel. Den igangværende digitale og grønne omstilling kræver hurtige økonomiske omstruktureringer, der skaber behov for livslang læring. Omstillingen kræver også, at EU-landene udnytter de samlede kompetencer og det fulde innovationspotentiale. Det gælder reformer, der skal forbedre kvaliteten af uddannelsessystemerne.

Europa-Kommissionen støtter EU-landene ved at stille ekspertise og udveksling af god praksis til rådighed inden for færdigheder, uddannelse og erhvervsuddannelse.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Forbedring af opkvalificerings- og omskolingssystemerne inden for voksenuddannelse.
 • Fremme af digital uddannelse og færdigheder.
 • Bedre videregående uddannelser, forskning og innovation.
 • Bedre erhvervsuddannelser.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Få mere at vide ...