Skip to main content
Reform Support

Digitalna tranzicija

Digitalno gospodarstvo, istraživanje i inovacije

Digitalne tehnologije imaju velik utjecaj na svakodnevni i poslovni život, a sustavna i progresivna strategija istraživanja i inovacija osnova je produktivnijeg i zelenijega gospodarstva. Države članice moraju imati kapacitet da iskoriste prednosti našeg sve digitaliziranijeg društva i da se suoče s izazovima koje ono donosi. Stoga nastoje osmisliti politike i primijeniti inovativna rješenja kako bi poduzeća s pouzdanjem koristila kompetencije i sredstva za digitalizaciju i rast.

 

PRIMJERI POTPORE

 • osmišljavanje industrijske strategije, akcijskog plana za njezinu provedbu i modela upravljanja za njezino praćenje
 • osmišljavanje alata za prijenos tehnologije, komercijalizaciju istraživanja i razvoja te bolju integraciju u vrijednosne lance
 • predlaganje tehničkih rješenja i vještina za digitalizaciju građevinskog sektora
 • podupiranje novih otkrića u poduzećima, suradnje akademske zajednice i poduzeća te pametne specijalizacije

Digitalna javna uprava

Digitalnom transformacijom javnih uprava postići će se da njihove usluge budu brže, jeftinije i kvalitetnije. E-uprava je učinkovitija, pristupačnija i jednostavnija za korištenje, a potiče i etičko ponašanje te smanjuje rizik od korupcije.

Njezinim se uvođenjem poboljšava suradnja među različitim ministarstvima jer zahtijeva pojednostavnjenje administrativnih postupaka pri pružanju usluga kako bi im građani lakše pristupali. Pouzdana e-uprava temelj je razvoja e-vlade. Nakon što se uspostave tijela za donošenje odluka i nadzor, države članice mogu definirati svoje strategije, strukture i okvire te početi provedbu.

 

PRIMJERI POTPORE

 • osmišljavanje sustava digitalnog upravljanja i uspostava odgovarajućeg okvira za upravljanje
 • upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao što je umjetna inteligencija radi poboljšanja usluga koje upravna tijela država članica EU-a pružaju građanima, poduzećima i drugim upravnim tijelima
 • pomaganje upravnim tijelima da iskoriste nove digitalne tehnologije kako bi prevladale neinteroperabilnost informacijskih sustava
Flag of Italy with sky

Provedba digitalne strategije u Italiji

Uprava za informacijske sustave i inovacije talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija odgovorna je za digitalnu transformaciju, promicanje inovacija i pružanje IT usluga.

Digitalizacija zdravstvene skrbi

Digitalizacija zdravstvene skrbi jedan je od prioriteta u preobrazbi zdravstvenog sustava. Građani bi trebali imati siguran pristup svojim zdravstvenim podacima, pa i kad se nalaze u drugim državama, te bi ih trebalo osposobiti da upotrebljavaju digitalne alate kako bi se brinuli o svojem zdravlju, poticali prevenciju te komunicirali s pružateljima zdravstvene zaštite. Niz aktivnih projekata u području zdravstva u Komisiji povezan je s digitalizacijom zdravstvenih sustava, i to s razvojem nacionalnih strategija, novim modelima upravljanja i rješavanjem problema interoperabilnosti.

Očekuje se da će te mjere potpore tijelima omogućiti da uspostave strateške, upravljačke i tehničke okvire za učinkovitu digitalnu transformaciju zdravstvenih sustava i ulaganje u digitalnu zdravstvenu infrastrukturu.

PRIMJERI PODRUČJA POTPORE

 • digitalno zdravstvo
 • interoperabilnost
 • digitalno upravljanje
 • telemedicina

Digitalizacija poreznih tijela

Zbog brzog razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) porezna tijela teško prate najnovije trendove. Digitalizacija omogućuje pružanje boljih usluga poreznim obveznicima, obradu velikih količina podataka i otkrivanje rizika, kao i učinkovitiju naplatu poreza. Europska komisija pruža tehničku potporu za izradu i provedbu reformi sustava IKT-a u poreznim tijelima.

PRIMJERI POTPORE

 • razvoj strategija i akcijskih planova u području IKT-a
 • bolje upravljanje podacima
 • utvrđivanje okvira za financiranje ulaganja u IKT
 • izrada nacrta poslovnog modela i funkcionalnih specifikacija

Digitalne vještine, obrazovanje i osposobljavanje

Kako bi oblikovala digitalnu budućnost Europe, Europska komisija odlučno rješava pitanje nedostatka digitalnih vještina te promiče projekte i strategije za poboljšanje razine digitalnih vještina u Europi.

Svi Europljani trebaju digitalne vještine za školovanje, rad, komuniciranje, pristupanje javnim internetskim uslugama i traženje pouzdanih informacija. Digitalne vještine potiču konkurentnost i inovacijski kapacitet EU-a, ali su i neizostavan element socijalne kohezije i osobne dobrobiti. Zbog digitalne i zelene transformacije gospodarstvo se brzo restrukturira, zbog čega se građani moraju uključiti u cjeloživotno učenje, a države članice iskoristiti potencijal za vještine i inovacije. To uključuje reformu sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Europska komisija državama članicama pruža stručno znanje i omogućuje razmjenu dobre prakse u području vještina, obrazovanja i osposobljavanja.

PRIMJERI POTPORE

 • poboljšanje sustava usavršavanja i prekvalifikacije u obrazovanju odraslih
 • poticanje digitalnog obrazovanja i vještina
 • poboljšanje visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija
 • poboljšanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 

Podaci za kontakt

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Saznajte više