Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Digitalni prehod

Digitalno gospodarstvo, raziskave in inovacije

Digitalne tehnologije močno vplivajo na to, kako živimo in poslujemo. Sistematična in v prihodnost usmerjena raziskovalna in inovacijska strategija je ključnega pomena za produktivnejše in okolju prijaznejše gospodarstvo. Države članice morajo biti zmožne izkoristiti prednosti naše vse bolj digitalizirane družbe in se soočiti z izzivi, ki jih prinaša. V ta namen pripravljajo politike in uvajajo inovativne rešitve, s katerimi bi podjetja razvila potrebno zaupanje, znanje in sredstva za svoj digitalni razvoj in rast.

 

PRIMERI PODPORE

 • oblikovanje industrijske strategije, akcijskega načrta za njeno izvajanje in modela upravljanja za njeno spremljanje
 • oblikovanje orodij za prenos tehnologij, komercializacijo raziskav in razvoja ter boljše vključevanje v vrednostne verige
 • predlaganje tehničnih rešitev in možnosti za usposabljanje pri digitalizaciji gradbenega sektorja
 • podpiranje procesov podjetniškega odkrivanja, sodelovanja med akademskimi ustanovami in podjetji ter pametne specializacije

Digitalna javna uprava

Digitalna preobrazba javnih uprav predstavlja možnost za hitrejše, cenejše in boljše storitve. E-uprava je učinkovitejša, prijaznejša do uporabnika in dostopnejša. Prispeva tudi k spodbujanju etičnega ravnanja in zmanjševanju možnosti korupcije.

E-uprava ima močan medresorski vidik, saj je treba za izpolnjevanje potreb državljanov na splošno poenostaviti upravne postopke za vse storitve. Uveljavitev zanesljivega e-upravljanja je glavni namen razvoja e-uprave. Ko so vzpostavljeni organi odločanja in nadzorni organi, lahko države članice EU opredelijo svoje strategije, strukture in okvire ter nadaljujejo z izvajanjem reforme.

 

PRIMERI PODPORE

 • oblikovanje sistemov digitalnega upravljanja in vzpostavitev ustreznega okvira upravljanja
 • izboljševanje storitev, ki jih uprave držav članic EU zagotavljajo državljanom, podjetjem in drugim upravam z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kot je umetna inteligenca
 • pomoč upravam pri uporabi novih digitalnih tehnologij za premagovanje težav z interoperabilnostjo informacijskih sistemov
Flag of Italy with sky

Direktorat za informacijske sisteme in inovacije italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance je odgovoren za digitalno preobrazbo, spodbujanje inovacij in zagotavljanje informacijskih storitev.

Digitalizacija zdravstvenega varstva

Digitalizacija zdravstvenega varstva je ena od prednostnih nalog za preoblikovanje zdravstvenega sistema. Državljani bi morali imeti varen dostop do svojih zdravstvenih podatkov, tudi prek meja. Državljane bi bilo treba spodbuditi k uporabi digitalnih orodij, s katerimi bi lahko skrbeli za svoje zdravje, izboljšali preventivo in zagotavljali povratne informacije ter komunicirali z izvajalci zdravstvenih storitev. Številni tekoči projekti Komisije na področju zdravja so povezani z digitalizacijo sistemov zdravstvenega varstva in so namenjeni razvoju nacionalnih strategij ali novih modelov upravljanja ali reševanju težav z interoperabilnostjo.

Predvidoma bodo podporni ukrepi organom omogočili določitev strateških, upravljavskih in tehničnih okvirov za usmerjanje učinkovitega digitalnega preoblikovanja zdravstvenih sistemov in naložb v digitalno zdravstveno infrastrukturo.

PRIMERI PODROČIJ PODPORE

 • digitalno zdravstvo
 • interoperabilnost
 • elektronsko upravljanje
 • telemedicina

Digitalizacija davčnih organov

Hitra rast informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) prinaša izzive za davčne organe zaradi najnovejših dosežkov in trendov. Digitalizacija je bistvena za zagotavljanje boljših storitev za davkoplačevalce, obdelavo velike količine podatkov in odkrivanje tveganj. Pomembna je tudi za učinkovitejše in uspešnejše pobiranje davkov. Evropska komisija zagotavlja tehnično podporo za oblikovanje in izvajanje reform IKT v davčnih organih.

PRIMERI PODPORE

 • razvoj strategij in akcijskih načrtov za IKT
 • krepitev upravljanja in vodenja podatkov
 • opredelitev okvira financiranja za naložbe v IKT
 • priprava osnutka poslovnega modela in funkcionalnih specifikacij

Digitalna znanja in spretnosti, izobraževanje ter usposabljanje

Za oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope je Evropska komisija odločena odpraviti vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih ter spodbujati projekte in strategije za izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti v Evropi.

Vsi evropski državljani potrebujejo digitalna znanja in spretnosti za študij, delo, komunikacijo, dostop do spletnih javnih storitev in iskanje zanesljivih informacij. Digitalna znanja in spretnosti so ključno gonilo konkurenčnosti in inovacijske zmogljivosti EU. So tudi ključni dejavnik za vzpostavljanje socialne kohezije in osebnega dobrega počutja. Sedanja digitalna in zelena preobrazba prinašata hitro gospodarsko prestrukturiranje, zaradi katerega se od ljudi pričakuje vseživljenjsko učenje. Poleg tega morajo države članice zaradi teh prehodov v celoti izkoristiti razpoložljivi potencial za znanja in spretnosti ter inovacije. Sem spadajo tudi reforme za izboljšanje kakovosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija podpira države članice EU z zagotavljanjem strokovnega znanja in izkušenj ter izmenjavo dobrih praks na področju znanj in spretnosti, izobraževanja ter usposabljanja.

PRIMERI PODPORE

 • izboljšanje sistemov za izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih
 • spodbujanje digitalnega izobraževanja, znanj in spretnosti
 • izboljšanje visokega šolstva, raziskav in inovacij
 • izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja

 

Kontaktni podatki

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Več informacij