Skip to main content
Reform Support

Naši projekti

Povpraševanje držav članic po podpori reformam je od leta 2015 močno preseglo pričakovanja. Do zdaj je bilo podprtih več kot 1 200 projektov reform v vseh 27 državah članicah. Projekti za podporo strukturnim reformam so se do konca leta 2020 izvajali prek programa za podporo strukturnim reformam, od leta 2021 pa prek Instrumenta za tehnično podporo, ki ga je nasledil.

Komisija vsako leto izbere projekte reform, ki jih bo podprla:

Evropska komisija redno predstavlja izbrane vzorne projekte. Ti projekti prikazujejo uspešno izvajanje, obetavne rezultate in velik potencial za ponovno uporabo po vsej EU.