Skip to main content
Reform Support

Na tionscadail is againne

Ó 2015 i leith, an t-éileamh ar thacaíocht athchóiriúcháin ó na Ballstáit, is mó é ná mar a bhíothas ag súil leis. Go dtí seo, tacaíodh le breis agus 1,200 tionscadal athchóiriúcháin i ngach ceann de na 27 mBallstát. Cuireadh tionscadail tacaíochta maidir le hAthchóiriú Struchtúrach chun feidhme tríd an gClár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach go dtí deireadh 2020, agus amhail ó 2021 tríd an gclár a tháinig ina dhiaidh, an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil.

Gach bliain, roghnaíonn an Coimisiún tionscadail athchóiriúcháin lena dtacófar:

Ar bhonn rialta, roghnaíonn an Coimisiún Eorpach tionscadail chun aird a dhíriú air mar chuid den tsraith Aird á tarraingt ar thionscadal ar leith. Léiríonn na tionscadail sin cur chun feidhme éifeachtach, torthaí a bhfuil gealladh fúthu, chomh maith leis an bhféidearthacht mhór go bhféadfaí iad a mhacasamhlú ar fud na hEorpa.