Skip to main content
Reform Support

Hankkeet

Vuodesta 2015 lähtien jäsenmaiden uudistustuen kysyntä on ylittänyt odotukset selvästi. Tähän mennessä kaikissa 27 jäsenmaassa on tuettu yli 1 200:aa uudistushanketta. Rakenneuudistusten tukihankkeita toteutetaan rakenneuudistusten tukiohjelmasta vuoden 2020 loppuun saakka ja sitä seuraavasta ohjelmasta eli teknisen tuen välineestä vuodesta 2021 alkaen.

Komissio valitsee vuosittain tuettavia uudistushankkeita:

Euroopan komissio valitsee säännöllisesti hankkeita hankkeeksi valokeilassa. Nämä hankkeet on toteutettu tehokkaasti, ja niistä on saatu lupaavia tuloksia. Lisäksi ne sopivat toistettaviksi kaikkialla EU:ssa.