Skip to main content
Reform Support

Vores projekter

Siden 2015 har EU-landenes efterspørgsel efter støtte langt oversteget det forventede niveau. Indtil nu er der ydet støtte til over 1.200 reformprojekter fordelt på alle 27 EU-lande. Projekter, der modtager støtte til strukturreformer, gennemføres gennem støtteprogrammet for strukturreformer indtil udgangen af 2020 og efterfølgende fra 2021 gennem instrumentet for teknisk støtte.

Hvert år udvælger Kommissionen reformprojekter, der skal støttes:

Europa-Kommissionen udvælger jævnligt særlige projekter til serien projekt i fokus. Projekterne er kendetegnet ved effektiv gennemførelse, lovende resultater og gode muligheder for gennemførelse andre steder i EU.