Skip to main content
Reform Support

Nasze projekty

Od 2015 r. zapotrzebowanie na wsparcie reform ze strony państw członkowskich znacznie przewyższyło oczekiwania. Do tej pory we wszystkich 27 państwach członkowskich udzielono wsparcia dla ponad 1,2 tys. projektów reform. Projekty wspierania reform strukturalnych do końca 2020 r. były realizowane w ramach programu wspierania reform strukturalnych, a od 2021 r. są wspierane w ramach programu będącego jego następcą, czyli Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Każdego roku Komisja wybiera projekty reform, które uzyskają wsparcie:

Komisja Europejska regularnie wybiera projekty, które prezentuje w serii Projekt w centrum uwagi. Projekty te charakteryzują się skutecznym wdrażaniem, obiecującymi wynikami, a także dużym potencjałem pod względem powielenia w całej UE.