Skip to main content
Reform Support

Våra projekt

Sedan 2015 har medlemsländernas efterfrågan på reformstöd överträffat förväntningarna med råge. Hittills har över 1 200 reformprojekt fått stöd i samtliga 27 EU-länder. Stödprojekt för strukturreformer genomfördes genom stödprogrammet för strukturreformer fram till slutet av 2020 och med hjälp av efterföljaren instrumentet för tekniskt stöd från och med 2021.

Varje år väljer kommissionen ut reformprojekt som ska få stöd:

Med jämna mellanrum väljer EU-kommissionen ut projekt för att uppmärksamma dem särskilt i serien Projekt i fokus. De här projekten uppvisar ett effektivt genomförande och lovande resultat och kan med stor sannolikhet kopieras av andra EU-länder.