Skip to main content
Reform Support

Projektid

Alates 2015. aastast on liikmesriigid taotlenud reformitoetusi eeldatust palju rohkem. Praeguseks on kõigis 27 liikmesriigis toetatud üle 1200 reformiprojekti. Kuni 2020. aasta lõpuni viidi struktuurireformi toetusprojekte ellu struktuurireformi tugiprogrammi kaudu, alates 2021. aastast toimub see jätkuprogrammi – tehnilise toe instrumendi kaudu.

Igal aastal valib komisjon välja toetatavad reformiprojektid

Euroopa Komisjon valib projektide seast korrapäraselt välja need projektid, millele pööratakse erilist tähelepanu. Need on tõhusalt ellu viidud projektid, millel on paljutõotavad tulemused ja suur potentsiaal, et neid saab edukalt rakendada ka mujal Euroopa Liidus.