Skip to main content
Reform Support

Mūsu projekti

Kopš 2015. gada dalībvalstu pieprasījums pēc reformu atbalsta ir krietni pārsniedzis prognozēto. Līdz šim ir atbalstīti vairāk nekā 1200 reformu projektu visās 27 dalībvalstīs. Strukturālo reformu atbalsta projektus līdz 2020. gada beigām īstenoja ar Strukturālo reformu atbalsta programmas palīdzību, bet kopš 2021. gada tos īsteno, izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu.

Katru gadu Komisija atlasa reformu projektus atbalstīšanai:

Eiropas Komisija regulāri izvēlas dažus projektus kā paraugus un tos apraksta savā sērijā “Project in the spotlight”. Šie projekti ir efektīvi īstenoti, guvuši daudzsološus rezultātus, un tiem ir labs potenciāls, ka kaut ko tiem līdzīgu varētu atkārtot visā ES.