Skip to main content
Reform Support

Onze projecten

De lidstaten hebben vanaf 2015 veel vaker dan verwacht om steun bij hervormingen gevraagd. Tot nu toe is er steun gegeven aan meer dan 1 200 hervormingsprojectenin alle 27 lidstaten. Projecten ter ondersteuning van structurele hervormingen werden tot eind 2020 uitgevoerd via het programma ter ondersteuning van structurele hervormingen en vanaf 2021 via diens opvolger, het instrument voor technische ondersteuning.

Elk jaar selecteert de Commissie hervormingsprojecten die voor steun in aanmerking komen:

De Europese Commissie kiest regelmatig een aantal projecten uit voor haar reeks Project in de kijker. Deze projecten geven blijk van een doeltreffende uitvoering, veelbelovende resultaten en een groot potentieel dat voor de hele EU als model kan dienen.