Skip to main content
Logotip Europske komisije
Reform Support

Naši projekti

Zahtjevi država članica za potporu u reformama od 2015. uvelike nadmašuju očekivanja. Dosad je potpora pružena za više od 1200 projekata reformi u svih 27 država članica. Projekti za potporu strukturnim reformama provodili su se do kraja 2020. u okviru Programa potpore strukturnim reformama, a od 2021. provode se putem njegova nasljednika Instrumenta za tehničku potporu.

Komisija svake godine odabire projekte reformi kojima će se pružiti potpora:

Europska komisija redovito odabire primjere projekata koje će istaknuti. Ti projekti primjer su učinkovite provedbe, obećavajućih rezultata i visokog potencijala za primjenu u cijelom EU-u.