Glavni sadržaj
Reform Support

Konkurentnost

Strana ulaganja i trgovina

Strano ulaganje i trgovina robom i uslugama, unutar EU-a i sa zemljama izvan EU-a, ključan su čimbenik koji doprinosi blagostanju. Iako je EU globalni predvodnik u području trgovine, neke države članice zaostaju u trgovinskoj integraciji i privlačenju izravnih stranih ulaganja. Države članice mogu poduzeti mjere kako bi iskoristile dodatne prednosti jedinstvenog tržišta i međunarodnih lanaca vrijednosti te poduprle gospodarski oporavak i otvaranje radnih mjesta i rast.

Primjeri potpore

 • osmišljavanje digitalnih rješenja jedinstvenog sučelja za komunikaciju trgovaca s nadležnim tijelima
 • razvoj strategija internacionalizacije za regije koje zaostaju kako bi se iskoristile prednosti globalizacije
 • analiza regulatornog okruženja država članica, utvrđivanje preprekai pokretača izravnih stranih ulaganja i trgovine te jačanje administrativnih kapaciteta za privlačenje ulaganja i poticanje trgovine
 • razvoj akcijskog plana za uvođenje umjetne inteligencije za investicijske i trgovinske agencije.

Bolja regulativa, izdavanje dozvola i inspekcije

Zbog birokracije i dugotrajnih postupaka poslovanje je skupo i neizvjesno. Bolja regulativa odnosi se na izradu i evaluaciju nacionalnih politika i zakonodavstva na transparentan način i na temelju dokaza, kao i na razvoj politike uzimajući u obzir stajališta građana, poduzeća i drugih dionika. Cilj joj je smanjiti birokraciju za poduzeća, među ostalim pojednostavnjenjem zakonodavstva o izdavanju dozvola za ulaganja i uvođenjem pojednostavnjenih mehanizama inspekcije koji se temelje na riziku.

Primjeri potpore

 • preispitivanje, pojednostavnjenje i racionalizacija zakonodavstva i regulatornih mehanizama
 • podupiranje uspostave regulatornog okruženja za složene i inovativne poslovne modele
 • osiguravanje izgradnje kapaciteta za tijela
 • priprema akcijskog plana s planom mjera
 • predlaganje institucijskih promjena i novih upravljačkih struktura.
Flag of Portugal with sky

Jačanje procjene regulatornog učinaka u Portugalu

Komisija je poduprla napore koje ulaže Portugal kako bi poboljšao način pripreme zakonodavstva jačanjem sustava procjene regulatornog učinka. Boljom procjenom učinka novih zakona trebala bi se poboljšati poslovna klima i potaknuti ulaganja.

Mala i srednja poduzeća i drugi sektori

Ponovno pokretanje gospodarske aktivnosti u svim gospodarskim sektorima važno je za održiv oporavak. Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju važnu ulogu u gospodarskoj strukturi Europske unije jer osiguravaju dva od tri radna mjesta. Europska komisija donijela je 2020. posebnu strategiju za MSP-ove čiji je cilj smanjiti birokraciju i pomoći MSP-ovima da posluju na cijelom jedinstvenom tržištu i izvan njega. Prilagođene politike u ključnim gospodarskim sektorima kao što je turizam omogućit će državama članicama otvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj.

Primjeri potpore

 • razvoj MSP-ova i regionalnih strategija rasta
 • poboljšanje standarda upravljanja u MSP-ovima
 • osmišljavanje mehanizama financiranja i alata za razvoj ekosustava za novoosnovana poduzeća i digitalizaciju MSP-ova
 • pripremanje akcijskog plana za potporu kreativnim industrijama
 • promicanje boljeg upravljanja destinacijama u području turizma.

Tržišno natjecanje i politika zaštite potrošača

U gospodarstvu koje je sve više globalizirano i digitalizirano i u kojem se velik broj transakcija odvija na internetu ili putem algoritama za određivanje cijena, tijela nadležna za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača smatraju da je teško obavljati zadaće na tradicionalan način. Kao odgovor na to, države članice EU-a traže prilagođene programe izgradnje kapaciteta za najnaprednije tehnike za nadzor tržišta, istražne aktivnosti, ex post evaluaciju i procjenu učinka. Nastoje uložiti i više truda u učinkovito praćenje dodjele državnih potpora i procjenu njihova učinka na produktivnost, tržišno natjecanje i gospodarstvo.

Primjeri potpore

 • poboljšanje sustava za otkrivanje povreda pravila tržišnog natjecanja
 • učinkovito primjenjivanje informatičkih alata u istragama koje se odnose na tržišno natjecanje
 • ocjenjivanje odluka o tržišnom natjecanju i zaštiti potrošača te davanje preporuka
 • provođenje procjene učinka programa državnih potpora
 • poboljšanje funkcionalnosti registara državnih potpora

Digitalno gospodarstvo, istraživanje i inovacije

Digitalne tehnologije imaju velik utjecaj na svakodnevni i poslovni život. Države članice moraju imati kapacitet da iskoriste prednosti našeg sve digitaliziranijeg društva i da se suoče s izazovima koje ono donosi. Stoga nastoje osmisliti politike i primijeniti inovativna rješenja kako bi poduzeća s pouzdanjem koristila kompetencije i sredstva za digitalizaciju i rast. Sustavna i progresivna strategija istraživanja i inovacija osnova je produktivnijeg i zelenijega gospodarstva.

Primjeri potpore

 • podupiranje inovacijskog okruženja na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući pametnu specijalizaciju
 • osmišljavanje alata za prijenos tehnologije, komercijalizaciju istraživanja i razvoja te bolju integraciju u lance vrijednosti
 • podupiranje digitalne transformacije poduzeća i razvoja digitalnih alata i uslužnih platformi za poduzeća
 • savjetovanje o poboljšanju digitalne infrastrukture, uključujući razvoj mreže vrlo velikog kapaciteta
 • predlaganje tehničkih rješenja i prijenos vještina za implementaciju informacijskog modeliranja zgrada (BIM) u planiranju javne infrastrukture i javnoj nabavi
 • osmišljavanje industrijske strategije, akcijskog plana za njezinu provedbu i modela upravljanja za njezino praćenje

Upravljanje ulaganjima, javno-privatna partnerstva i poduzeća u državnom vlasništvu

Ulaganja u Europskoj uniji i dalje su ispod razina prije financijske krize. Dodatno ih je oslabila i pandemija bolesti COVID-19. Mehanizmom za oporavak i otpornost pruža se opsežna financijska potpora za ulaganja i reforme. Kako bi ga u potpunosti iskoristile i potaknule produktivnost, javne financije i rast, države članice traže načine za poboljšanje strateškog planiranja i upravljanja svojim javnim sredstvima i imovinom. To uključuje bolje osmišljavanje i bolju provedbu dobrih projekata javnih ulaganja i javno-privatnih partnerstava kako bi se osigurala vrijednost za novac te poboljšalo upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu radi veće učinkovitosti, boljeg funkcioniranja tržišta i poboljšanih javnih usluga.

Primjeri potpore

 • jačanje kapaciteta nacionalnih tijela za odabir projekata javnih ulaganja i upravljanje njima
 • podupiranje reforme nacionalnih koncesija / okvirâ JPP-a i poboljšanje modela politike JPP-a
 • poboljšanje kapaciteta nadležnih tijela za izradu projekata JPP-a i upravljanje njima
 • moderniziranje okvira za korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu u skladu s međunarodnim primjerima dobre prakse

Podaci za kontakt

Načelnik Odjela za rast i poslovno okruženje

KASPAR RICHTER

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu

Dodatne pojedinosti o radu povezanom s rastom i poslovnim okruženjem

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Saznajte više