Glavni sadržaj
Reform Support

Konkurentnost

Strana ulaganja i trgovina

Strano ulaganje i trgovina robom i uslugama, unutar EU-a i sa zemljama izvan EU-a, ključan su čimbenik koji doprinosi blagostanju. Iako je EU globalni predvodnik u području trgovine, neke države članice zaostaju u trgovinskoj integraciji i privlačenju izravnih stranih ulaganja. Države članice mogu poduzeti mjere kako bi iskoristile dodatne prednosti jedinstvenog tržišta i međunarodnih lanaca vrijednosti te poduprle gospodarski oporavak i otvaranje radnih mjesta i rast.

Primjeri potpore

 • osmišljavanje digitalnih rješenja jedinstvenog sučelja za komunikaciju trgovaca s nadležnim tijelima
 • razvoj strategija internacionalizacije za regije koje zaostaju kako bi se iskoristile prednosti globalizacije
 • analiza regulatornog okruženja država članica, utvrđivanje prepreka i pokretača izravnih stranih ulaganja i trgovine te jačanje administrativnih kapaciteta za privlačenje ulaganja i poticanje trgovine
 • razvoj akcijskog plana za uvođenje umjetne inteligencije za investicijske i trgovinske agencije.

Bolja regulativa, izdavanje dozvola i inspekcije

Zbog birokracije i dugotrajnih postupaka poslovanje je skupo i neizvjesno. Bolja regulativa odnosi se na izradu i evaluaciju nacionalnih politika i zakonodavstva na transparentan način i na temelju dokaza, kao i na razvoj politike uzimajući u obzir stajališta građana, poduzeća i drugih dionika. Cilj joj je smanjiti birokraciju za poduzeća, među ostalim pojednostavnjenjem zakonodavstva o izdavanju dozvola za ulaganja i uvođenjem pojednostavnjenih mehanizama inspekcije koji se temelje na riziku.

Primjeri potpore

 • preispitivanje, pojednostavnjenje i racionalizacija zakonodavstva i regulatornih mehanizama
 • podupiranje uspostave regulatornog okruženja za složene i inovativne poslovne modele
 • osiguravanje izgradnje kapaciteta za tijela
 • priprema akcijskog plana s planom mjera
 • predlaganje institucijskih promjena i novih upravljačkih struktura.
Flag of Portugal with sky

Komisija je poduprla napore koje ulaže Portugal kako bi poboljšao način pripreme zakonodavstva jačanjem sustava procjene regulatornog učinka. Boljom procjenom učinka novih zakona trebala bi se poboljšati poslovna klima i potaknuti ulaganja.

Mala i srednja poduzeća i drugi sektori

Ponovno pokretanje gospodarske aktivnosti u svim gospodarskim sektorima važno je za održiv oporavak. Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju važnu ulogu u gospodarskoj strukturi Europske unije jer osiguravaju dva od tri radna mjesta. Europska komisija donijela je 2020. posebnu strategiju za MSP-ove čiji je cilj smanjiti birokraciju i pomoći MSP-ovima da posluju na cijelom jedinstvenom tržištu i izvan njega. Prilagođene politike u ključnim gospodarskim sektorima kao što je turizam omogućit će državama članicama otvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj.

Primjeri potpore

 • razvoj MSP-ova i regionalnih strategija rasta
 • poboljšanje standarda upravljanja u MSP-ovima
 • osmišljavanje mehanizama financiranja i alata za razvoj ekosustava za novoosnovana poduzeća i digitalizaciju MSP-ova
 • pripremanje akcijskog plana za potporu kreativnim industrijama
 • promicanje boljeg upravljanja destinacijama u području turizma.

Tržišno natjecanje i politika zaštite potrošača

U gospodarstvu koje je sve više globalizirano i digitalizirano i u kojem se velik broj transakcija odvija na internetu ili putem algoritama za određivanje cijena, tijela nadležna za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača smatraju da je teško obavljati zadaće na tradicionalan način. Kao odgovor na to, države članice EU-a traže prilagođene programe izgradnje kapaciteta za najnaprednije tehnike za nadzor tržišta, istražne aktivnosti, ex post evaluaciju i procjenu učinka. Nastoje uložiti i više truda u učinkovito praćenje dodjele državnih potpora i procjenu njihova učinka na produktivnost, tržišno natjecanje i gospodarstvo.

Primjeri potpore

 • poboljšanje sustava za otkrivanje povreda pravila tržišnog natjecanja
 • učinkovito primjenjivanje informatičkih alata u istragama koje se odnose na tržišno natjecanje
 • ocjenjivanje odluka o tržišnom natjecanju i zaštiti potrošača te davanje preporuka
 • provođenje procjene učinka programa državnih potpora
 • poboljšanje funkcionalnosti registara državnih potpora

Digitalno gospodarstvo, istraživanje i inovacije

Digitalne tehnologije imaju velik utjecaj na svakodnevni i poslovni život. Države članice moraju imati kapacitet da iskoriste prednosti našeg sve digitaliziranijeg društva i da se suoče s izazovima koje ono donosi. Stoga nastoje osmisliti politike i primijeniti inovativna rješenja kako bi poduzeća s pouzdanjem koristila kompetencije i sredstva za digitalizaciju i rast. Sustavna i progresivna strategija istraživanja i inovacija osnova je produktivnijeg i zelenijega gospodarstva.

Primjeri potpore

 • podupiranje inovacijskog okruženja na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući pametnu specijalizaciju
 • osmišljavanje alata za prijenos tehnologije, komercijalizaciju istraživanja i razvoja te bolju integraciju u lance vrijednosti
 • podupiranje digitalne transformacije poduzeća i razvoja digitalnih alata i uslužnih platformi za poduzeća
 • savjetovanje o poboljšanju digitalne infrastrukture, uključujući razvoj mreže vrlo velikog kapaciteta
 • predlaganje tehničkih rješenja i prijenos vještina za implementaciju informacijskog modeliranja zgrada (BIM) u planiranju javne infrastrukture i javnoj nabavi
 • osmišljavanje industrijske strategije, akcijskog plana za njezinu provedbu i modela upravljanja za njezino praćenje

Upravljanje ulaganjima, javno-privatna partnerstva i poduzeća u državnom vlasništvu

Ulaganja u Europskoj uniji i dalje su ispod razina prije financijske krize. Dodatno ih je oslabila i pandemija bolesti COVID-19. Mehanizmom za oporavak i otpornost pruža se opsežna financijska potpora za ulaganja i reforme. Kako bi ga u potpunosti iskoristile i potaknule produktivnost, javne financije i rast, države članice traže načine za poboljšanje strateškog planiranja i upravljanja svojim javnim sredstvima i imovinom. To uključuje bolje osmišljavanje i bolju provedbu dobrih projekata javnih ulaganja i javno-privatnih partnerstava kako bi se osigurala vrijednost za novac te poboljšalo upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu radi veće učinkovitosti, boljeg funkcioniranja tržišta i poboljšanih javnih usluga.

Primjeri potpore

 • jačanje kapaciteta nacionalnih tijela za odabir projekata javnih ulaganja i upravljanje njima
 • podupiranje reforme nacionalnih koncesija / okvirâ JPP-a i poboljšanje modela politike JPP-a
 • poboljšanje kapaciteta nadležnih tijela za izradu projekata JPP-a i upravljanje njima
 • moderniziranje okvira za korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu u skladu s međunarodnim primjerima dobre prakse

Podaci za kontakt

Načelnik Odjela za rast i poslovno okruženje

KASPAR RICHTER

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu

Dodatne pojedinosti o radu povezanom s rastom i poslovnim okruženjem

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Saznajte više