Glavni sadržaj
Reform Support

Vještine, obrazovanje i osposobljavanje

uključivo obrazovanje

Reforme za potporu uključivog obrazovanja obuhvaćaju posebne obrazovne potrebe, suzbijanje ranog napuštanja školovanja te poboljšanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Komisija pruža potporu za poboljšanje upravljanja, kvalitete i fleksibilnosti obrazovanja odraslih. Poseban naglasak je na jačanju digitalnih vještina i kompetencija radne snage i građana općenito. Kad je riječ o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, reforme su usmjerene na povećanje prilagodljivosti i kapaciteta sustava za potporu razvoju relevantnih vještina.

PRIMJERI PODRUČJA POTPORE

 • rješavanje problema slabih obrazovnih ishoda i ranog napuštanja školovanja
 • obrazovanje odraslih
 • digitalno obrazovanje i vještine
 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • učinkovitost sustava financiranja i potrošnje
 • uključivo obrazovanje
 • praćenje obrazovnih sustava i oblikovanje politika
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje

visoko obrazovanje i istraživanje

Komisija podupire i reforme za povećanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u visokom obrazovanju i istraživanju, uključujući politike za povećanje uključivosti, povezanosti i inovativnosti sustava. 

Reforme u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja usmjerene su na poboljšanje kvalitete i profesionalnosti nastavnog osoblja i voditelja odgojno-obrazovnih ustanova.

PRIMJERI PODRUČJA POTPORE

 • kurikularna reforma (uključujući ocjenjivanje učenika)
 • visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije
 • politike u području nastavnog osoblja i vođenja odgojno-obrazovnih ustanova

Podaci za kontakt

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Saznajte više