Prejsť na hlavný obsah
Reform Support

Zručnosti, vzdelávanie a odborná príprava

Inkluzívne vzdelávanie

Oblasti na podporu reforiem pre inkluzívne vzdelávanie zahŕňajú osobitné vzdelávacie potreby, boj s predčasným ukončením školskej dochádzky a zvýšenie kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Komisia poskytuje podporu na zlepšovanie riadenia, kvality a flexibility vzdelávania dospelých. Osobitná pozornosť sa venuje posilňovaniu digitálnych zručností a kompetencií pracovnej sily aj občanov všeobecne. Cieľom reforiem týkajúcich sa odborného vzdelávania a prípravy je zvýšenie adaptability a schopnosti systémov podporovať rozvoj príslušných zručností.

PRÍKLADY OBLASTÍ PODPORY

 • Riešenie slabých výsledkov v oblasti vzdelávania a problému predčasného ukončovania štúdia
 • Vzdelávanie dospelých
 • Digitálne vzdelávanie a zručnosti
 • Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve
 • Efektívnosť systémov financovania a výdavkov
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Monitorovanie systémov vzdelávania a tvorby politiky
 • Odborné vzdelávanie a príprava

Vysokoškolské vzdelávanie a výskum

Komisia takisto podporuje reformy na zvýšenie kvality a stimulovanie excelentnosti vysokoškolského vzdelávania a výskumu vrátane politík na posilnenie inkluzívnosti, prepojenosti a inovatívnosti systémov. 

Cieľom reforiem vo všetkých odvetviach vzdelávania a odbornej prípravy je zvyšovanie kvality a profesionality vyučujúcich vrátane vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania.

PRÍKLADY OBLASTÍ PODPORY

 • Reforma učebného plánu (vrátane hodnotenia žiakov)
 • Vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie
 • Politika týkajúca sa učiteľov a vedenia v oblasti vzdelávania

Kontaktné údaje

Hlavný kontaktný bod pre podanie žiadosti o Nástroj technickej podpory

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ďalšie informácie