Prejsť na hlavný obsah
Reform Support

Zdravotná a dlhodobá starostlivosť

Zvyšovanie odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotníctva

Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti systémov zdravotníctva je hlavným cieľom štrukturálnych reforiem v tejto oblasti, na ktorých Komisia spolupracuje so správnymi orgánmi členských štátov vrátane ministerstiev zdravotníctva, zdravotných poisťovní a iných orgánov v oblasti verejného zdravia a ktoré sa týkajú širokej škály tém. Komisia poskytuje podporu v zlepšovaní systémov zdravotníctva v oblastiach, ako sú cezhraničná zdravotná starostlivosť, digitálne zdravotníctvo, hodnotenie zdravotníckej technológie, zdravotnícky personál, posudzovanie výkonnosti systémov zdravotníctva, mechanizmy financovania a náhrad, kvalita starostlivosti, starostlivosť o duševné zdravie, dlhodobá starostlivosť a regulačné rámce na podporu konkurencieschopného farmaceutického priemyslu a zmiernenie nedostatku liekov.

PRÍKLADY OBLASTÍ PODPORY

 • Prístup k starostlivosti a kvalita starostlivosti
 • Primárna zdravotná starostlivosť
 • Nemocničná starostlivosť
 • Zdravotnícky personál
 • Integrácia starostlivosti
 • Nedostatok liekov
 • Dlhodobá starostlivosť
 • Duševné zdravie
Flag of Poland with sky

Komisia podporuje Slovinsko v štyroch strategických oblastiach reformy. Spolupráca medzi Slovinskom a Európskou komisiou v kľúčových oblastiach reformy uľahčila prípravu a prijatie zákonov a iných právnych predpisov.

Flag of EU with sky

Komisia podporuje zdravotnícke orgány v Česku, Estónsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku a Slovinsku v posudzovaní výkonnosti ich systémov zdravotníctva s cieľom umožniť im ďalej zlepšovať efektívnosť týchto systémov.

Digitalizácia zdravotnej starostlivosti

Digitalizácia zdravotnej starostlivosti je jednou z priorít transformácie systému zdravotníctva. Občania by mali mať bezpečný prístup k svojim zdravotným údajom, a to aj naprieč hranicami. Občania by mali mať možnosť používať pri starostlivosti o zdravie, podpore prevencie, ako aj na získavanie spätnej väzby a komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti digitálne nástroje. S digitalizáciou systémov zdravotnej starostlivosti súvisí viacero aktuálne prebiehajúcich projektov v oblasti zdravotníctva v Komisii, napríklad tvorba národných stratégií, nové modely riadenia alebo riešenie problémov interoperability.

Očakáva sa, že podporné opatrenia umožnia orgánom stanoviť strategické, riadiace a technické rámce na usmernenie efektívnej digitálnej transformácie systémov zdravotníctva a investícií do digitálnej zdravotníckej infraštruktúry.

PRÍKLADY OBLASTÍ PODPORY

 • Digitálne zdravotníctvo
 • Interoperabilita
 • Digitálna verejná správa
 • Telemedicína

Pandémia COVID-19 priniesla značné výzvy a v systémoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti na celom svete odhalila mnohé slabé miesta.

Chorvátske ministerstvo zdravotníctva a Generálne riaditeľstvo pre podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie (EÚ) 15. septembra 2020 zorganizovali seminár „Budovanie životaschopných stratégií elektronického zdravotníctva v čase krízy“ s cieľom podeliť sa o znalosti, ako vypracovať odolnú stratégiu elektronického zdravotníctva pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027. Na seminári sa zúčastnili rôzni odborníci na digitálne zdravotníctvo z národných ministerstiev zdravotníctva a zariadení zdravotnej starostlivosti a informatici.

Tento dokument predstavuje niekoľko inovácií elektronického zdravotníctva, ktoré boli vyvinuté a uplatnené na miestnej a celoštátnej úrovni na podporu zvládania pandémie COVID-19 na jar 2020, a poskytuje niekoľko praktických odporúčaní a akčných bodov pre zainteresované strany na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni.

Verejné zdravie, prevencia chorôb a podpora zdravia

Verejné zdravie, prevencia chorôb a podpora zdravia sú kľúčovými prvkami v zlepšovaní odolnosti systému zdravotníctva, a to najmä, nie však výlučne, v časoch zdravotných kríz. Mnohým chorobám možno predísť a dajú sa včas diagnostikovať ešte pred tým, ako pacient potrebuje liečbu. Občania by mali mať prospech z komplexných politík v oblasti verejného zdravia, ako aj prístup k službám prevencie chorôb a podpory zdravia.

Očakáva sa, že podporné opatrenia umožnia orgánom stanoviť strategické, riadiace a technické rámce na usmernenie efektívnej transformácie verejného zdravia a súvisiacich politík v oblasti podpory dobrého zdravia a prevencie chorôb.

PRÍKLADY OBLASTÍ PODPORY

 • Verejné zdravie
 • Antimikrobiálna rezistencia
 • Infekčné choroby
 • Genomika
 • Skríning rakoviny

Kontaktné údaje

Hlavný kontaktný bod pre žiadosti o Nástroj technickej podpory

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Viac informácií