Skip to main content
Reform Support

Zdravstveno varstvo in dolgotrajna nega

Krepitev odpornosti in vzdržnosti zdravstvenih sistemov

Krepitev odpornosti in vzdržnosti zdravstvenih sistemov je ključen cilj strukturnih reform na tem področju, zato Komisija sodeluje z upravami držav članic, vključno z ministrstvi za zdravje, zdravstvenimi zavarovalnicami in drugimi organi za javno zdravje na številnih področjih. Komisija zagotavlja podporo za izboljševanje zdravstvenih sistemov na področjih, kot so čezmejno zdravstveno varstvo, digitalno zdravstvo, vrednotenje zdravstvenih tehnologij, zdravstveno osebje, ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov, mehanizmi financiranja in povračila stroškov, kakovost oskrbe, duševna oskrba, dolgotrajna oskrba in regulativni okviri za podporo konkurenčnosti farmacevtske industrije in zmanjšanje pomanjkanja zdravil.

PRIMERI PODROČIJ PODPORE

 • dostop do oskrbe in kakovost oskrbe
 • primarna oskrba
 • bolnišnična oskrba
 • zdravstveno osebje
 • integrirana oskrba
 • pomanjkanje zdravil
 • dolgotrajna oskrba
 • duševno zdravje
Flag of Poland with sky

Reforme slovenskega zdravstvenega sistema

Komisija Sloveniji nudi podporo na štirih področjih strateških reform. Sodelovanje Slovenije in Evropske komisije na ključnih področjih reform je olajšalo pripravo in sprejetje zakonov in drugih predpisov.

Flag of EU with sky

Ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov

Komisija podpira zdravstvene organe Hrvaške, Češke, Estonije, Irske, Latvije, Litve in Slovenije pri ocenjevanju uspešnosti njihovih zdravstvenih sistemov, da se jim omogoči nadaljnje izboljšanje učinkovitosti zdravstvenih sistemov.

Digitalizacija zdravstvenega varstva

Digitalizacija zdravstvenega varstva je ena od prednostnih nalog za preoblikovanje zdravstvenega sistema. Državljani bi morali imeti varen dostop do svojih zdravstvenih podatkov, tudi prek meja. Državljane bi bilo treba spodbuditi k uporabi digitalnih orodij, s katerimi bi lahko skrbeli za svoje zdravje, izboljšali preventivo in zagotavljali povratne informacije ter komunicirali z izvajalci zdravstvenih storitev. Številni tekoči projekti Komisije na področju zdravja so povezani z digitalizacijo sistemov zdravstvenega varstva in so namenjeni razvoju nacionalnih strategij ali novih modelov upravljanja ali reševanju težav z interoperabilnostjo.

Predvidoma bodo podporni ukrepi organom omogočili določitev strateških, upravljavskih in tehničnih okvirov za usmerjanje učinkovitega digitalnega preoblikovanja zdravstvenih sistemov in naložb v digitalno zdravstveno infrastrukturo.

PRIMERI PODROČIJ PODPORE

 • digitalno zdravstvo
 • interoperabilnost
 • elektronsko upravljanje
 • telemedicina

Virus COVID-19 je prinesel precejšnje izzive in opozoril na številne pomanjkljivosti v sistemih zdravstvenega in socialnega varstva držav po vsem svetu.

Hrvaško ministrstvo za zdravje in Generalni direktorat Evropske komisije za podporo strukturnim reformam sta 15. septembra 2020 organizirala delavnico o oblikovanju odpornih strategij e-zdravja med krizo, da bi izmenjali znanje o tem, kako razviti odporno strategijo e-zdravja za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027. Na delavnici so sodelovali številni strokovnjaki za digitalno zdravstvo iz nacionalnih ministrstev za zdravje, zdravstvenih ustanov in informatike.

V tem dokumentu je predstavljenih več inovacij s področja e-zdravja, ki so bile razvite in uporabljene na lokalni in nacionalni ravni za pomoč pri soočanju s svetovno epidemijo COVID-19 spomladi 2020, poleg tega pa vsebuje nekaj praktičnih priporočil in ukrepov za deležnike iz EU in držav članic.

Javno zdravje, preprečevanje bolezni in promocija zdravja

Javno zdravje, preprečevanje bolezni in promocija zdravja so ključnega pomena za izboljšanje odpornosti zdravstvenega sistema, še zlasti med zdravstvenimi krizami, a ne le med njimi. Številne bolezni je mogoče preprečiti in jih zgodaj diagnosticirati, še preden bolnik potrebuje zdravljenje. Državljani bi morali imeti korist od celostnih politik javnega zdravja ter dostop do storitev za preprečevanje bolezni in promocijo zdravja.

Podporni ukrepi bodo organom po pričakovanjih omogočili, da določijo strateške, upravljavske in tehnične okvire za usmerjanje učinkovitega preoblikovanja javnega zdravja in s tem povezanih politik za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni.

PRIMERI PODROČIJ PODPORE

 • javno zdravje
 • antimikrobična odpornost
 • infekcijske bolezni
 • genomika
 • presejanje za odkrivanje raka

Kontaktni podatki

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Več informacij