Direct la conținutul principal
Reform Support

Asistența medicală și îngrijirile de lungă durată

Creșterea rezilienței și a durabilității sistemelor sanitare

Creșterea rezilienței și a durabilității sistemelor sanitare reprezintă un obiectiv esențial al reformelor structurale. De aceea, Comisia colaborează cu administrațiile statelor membre, inclusiv cu ministerele sănătății, cu organismele din domeniul asigurărilor de sănătate și cu alte autorități publice din domeniul sănătății cu privire la o multitudine de aspecte din acest domeniu. Comisia oferă sprijin pentru îmbunătățirea sistemelor de sănătate în arii precum asistența medicală transfrontalieră, e-sănătatea, evaluarea tehnologiei medicale, forța de muncă din domeniul sănătății, evaluarea performanței sistemelor de sănătate, mecanismele de finanțare și rambursare, calitatea îngrijirii medicale, sănătatea mintală, îngrijirea de lungă durată și cadrele de reglementare pentru sprijinirea unei industrii farmaceutice competitive și reducerea deficitului de medicamente.

EXEMPLE DE DOMENII ÎN CARE SE OFERĂ SPRIJIN

 • Accesul la asistență medicală și calitatea îngrijirilor
 • Asistența medicală primară
 • Serviciile medicale spitalicești
 • Forța de muncă în domeniul sănătății
 • Integrarea asistenței medicale
 • Deficitul de medicamente
 • Îngrijirile de lungă durată
 • Sănătatea mintală
Flag of Poland with sky

Comisia sprijină Slovenia în patru domenii strategice de reformă. Colaborarea dintre Slovenia și Comisia Europeană în domenii esențiale de reformă a facilitat elaborarea și adoptarea de legi și de acte administrative.

Flag of EU with sky

Comisia sprijină autoritățile sanitare din Croația, Cehia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania și Slovenia în evaluarea performanței sistemelor lor de sănătate, pentru a le ajuta să îmbunătățească în continuare eficiența acestora.

Digitalizarea asistenței medicale

Digitalizarea asistenței medicale reprezintă una dintre prioritățile procesului de transformare a sistemului sanitar. Cetățenii ar trebui să aibă acces securizat la datele lor cu caracter personal privind starea de sănătate, inclusiv la nivel transfrontalier. Cetățenii ar trebui să aibă mijloacele de a utiliza instrumente digitale pentru a-și îngriji sănătatea, pentru a preveni îmbolnăvirile și pentru a comunica și interacționa cu furnizorii de servicii medicale. Mai multe proiecte în domeniul sănătății derulate în prezent de Comisie sunt legate de digitalizarea sistemelor sanitare, vizând elaborarea de strategii naționale, de noi modele de guvernanță sau soluționarea problemelor de interoperabilitate.

Se preconizează că, prin aceste măsuri de sprijin, autoritățile vor putea să instituie cadrele strategice, de guvernanță și tehnice care să orienteze în mod eficient transformarea digitală a sistemelor de sănătate și investițiile în infrastructura pentru e-sănătate.

EXEMPLE DE DOMENII ÎN CARE SE OFERĂ SPRIJIN

 • E-sănătatea
 • Interoperabilitatea
 • E-guvernanța
 • Telemedicina

Pandemia de COVID-19 a generat provocări semnificative și a evidențiat numeroase deficiențe ale sistemelor de asistență medicală și socială ale țărilor din întreaga lume.

La 15 septembrie 2020, Ministerul Sănătății din Croația și Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene au organizat un atelier cu tema „Elaborarea de strategii de e-sănătate care pot fi aplicate în timpul unei crize” (Building survivable eHealth strategies during crisis), menit să faciliteze schimbul de cunoștințe privind modul de elaborare a unei strategii reziliente în materie de e-sănătate pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. Atelierul a reunit o gamă largă de experți în domeniul e-sănătății din cadrul ministerelor sănătății, al unităților sanitare și al sectorului informatic din mai multe țări.

Acest document prezintă mai multe inovații în materie de e-sănătate, realizate și utilizate la nivel local și național pentru a contribui la combaterea pandemiei de COVID-19 care a afectat întreaga lume în primăvara anului 2020, și oferă părților interesate din UE și de la nivel național o serie de recomandări practice și de puncte de acțiune.

Sănătatea publică, prevenirea bolilor și promovarea sănătății

Sănătatea publică, prevenirea bolilor și promovarea sănătății sunt esențiale pentru îmbunătățirea rezilienței sistemului de sănătate, în special, dar nu numai, în perioadele de criză sanitară. Există multe boli care pot fi prevenite și care pot fi diagnosticate din timp, înainte ca un pacient să aibă nevoie de tratament. Cetățenii ar trebui să beneficieze de politici complete în materie de sănătate publică și să aibă acces la servicii de prevenire a bolilor și de promovare a sănătății.

Se preconizează că, prin măsurile de sprijin, autoritățile vor putea să stabilească cadre strategice, de guvernanță și tehnice care să orienteze în mod eficient transformarea politicilor privind sănătatea publică și a celor conexe care promovează o viață sănătoasă și prevenirea bolilor.

EXEMPLE DE DOMENII ÎN CARE SE OFERĂ SPRIJIN

 • Sănătatea publică
 • Rezistența la antimicrobiene
 • Bolile infecțioase
 • Genomica
 • Screeningul pentru depistarea cancerului

Date de contact

Punctul de contact principal pentru cereri legate de Instrumentul de sprijin tehnic

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aflați mai multe