Direct la conținutul principal
Reform Support

Tranziția digitală

Economia digitală, cercetarea și inovarea

Tehnologiile digitale au un impact profund asupra modului în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Pentru o economie mai productivă și mai verde este esențială elaborarea unei strategii de cercetare și inovare sistematice și orientate spre viitor. Statele membre trebuie să aibă capacitatea de a valorifica avantajele pe care le oferă societatea noastră din ce în ce mai digitalizată și de a face față provocărilor pe care aceasta le implică. Acestea caută să elaboreze politici și să implementeze soluții inovatoare care să dea întreprinderilor încrederea, competențele și mijloacele de care au nevoie pentru digitalizare și dezvoltare.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea unei strategii a sectorului, a unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei și a unui model de guvernanță pentru monitorizarea acestuia.
 • Conceperea de instrumente pentru transferul de tehnologie, pentru comercializarea rezultatelor cercetării și dezvoltării și pentru o mai bună integrare în lanțurile valorice.
 • Propunerea unor soluții tehnice și a unor competențe pentru digitalizarea sectorului construcțiilor.
 • Sprijinirea proceselor de descoperire antreprenorială, cooperarea între mediul academic și întreprinderi și specializarea inteligentă.

Administrația publică digitală

Transformarea digitală a administrațiilor publice reprezintă o modalitate de a oferi servicii mai rapide, mai ieftine și mai bune. E-guvernarea conduce la îmbunătățirea eficienței și crește ușurința în utilizare și accesibilitatea. De asemenea, contribuie la promovarea de practici etice și reduce riscurile de corupție.

E-guvernarea are o puternică componentă interministerială deoarece necesită o simplificare generală a proceselor administrative la nivelul tuturor serviciilor, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. Punerea în aplicare a unei e-guvernanțe robuste este un element central al dezvoltării e-guvernării. După instituirea organismelor decizionale și de supraveghere, statele membre ale UE își pot defini strategiile, arhitecturile și cadrele necesare și pot proceda la punerea în aplicare a acestora.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Conceperea unor sisteme de e-guvernanță și instituirea cadrului de administrare adecvat.
 • Îmbunătățirea serviciilor pe care administrațiile statelor membre ale UE le oferă cetățenilor, întreprinderilor și altor administrații cu ajutorul tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi inteligența artificială.
 • Sprijinirea administrațiilor în utilizarea de noi tehnologii digitale pentru a compensa lipsa de interoperabilitate a sistemelor informatice.
Flag of Italy with sky

Direcția pentru sisteme informatice și inovare din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia este responsabilă de transformarea digitală, de promovarea inovării și de furnizarea de servicii informatice.

Digitalizarea asistenței medicale

Digitalizarea asistenței medicale reprezintă una dintre prioritățile procesului de transformare a sistemului sanitar. Cetățenii trebuie să aibă acces securizat la datele lor cu caracter personal privind starea de sănătate, inclusiv la nivel transfrontalier. Cetățenii ar trebui să aibă capacitatea de a utiliza instrumente digitale pentru a avea grijă de sănătatea lor, pentru a încuraja prevenția, precum și pentru a permite obținerea de feedback și a interacționa cu furnizorii de servicii medicale. Mai multe proiecte în domeniul sănătății derulate în prezent de Comisie sunt legate de digitalizarea sistemelor sanitare, vizând elaborarea de strategii naționale, de noi modele de guvernanță sau soluționarea problemelor privind interoperabilitatea.

Se preconizează că, prin aceste măsuri de sprijin, autoritățile vor putea să instituie cadrele strategice, de guvernanță și tehnice care să orienteze în mod eficient transformarea digitală a sistemelor de sănătate și investițiile în infrastructura pentru e-sănătate.

EXEMPLE DE DOMENII ÎN CARE SE OFERĂ SPRIJIN

 • E-sănătatea
 • Interoperabilitatea
 • E-guvernanța
 • Telemedicina

Digitalizarea autorităților fiscale

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) generează provocări pentru autoritățile fiscale, care trebuie să țină pasul cu cele mai recente evoluții și tendințe. Digitalizarea este esențială pentru furnizarea de servicii mai bune pentru contribuabili, pentru gestionarea volumelor mari de date și pentru identificarea riscurilor. De asemenea, este importantă din perspectiva unei colectări mai eficace și mai eficiente a veniturilor. Comisia Europeană oferă sprijin tehnic pentru conceperea și punerea în aplicare a reformelor TIC în cadrul autorităților fiscale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea de strategii și de planuri de acțiune în domeniul TIC.
 • Consolidarea guvernanței și a gestionării datelor.
 • Identificarea unui cadru de finanțare pentru investițiile TIC
 • Redactarea argumentației economice și a specificațiilor funcționale

Competențele, educația și formarea profesională în domeniul digital

Pentru a contura viitorul digital al Europei, Comisia Europeană este hotărâtă să abordeze deficiențele în materie de competențe digitale și să promoveze proiecte și strategii de îmbunătățire a nivelului competențelor digitale în Europa.

Toți europenii au nevoie de competențe digitale pentru a studia, a munci, a comunica, a accesa servicii publice online și a găsi informații fiabile. Competențele digitale reprezintă un factor determinant esențial pentru competitivitatea și capacitatea de inovare a UE. Acestea sunt, de asemenea, un factor-cheie al coeziunii sociale și al bunăstării personale. Transformările digitale și verzi în curs de desfășurare aduc cu ele o restructurare economică rapidă, care le impune cetățenilor să se implice în activități de învățare pe tot parcursul vieții. În plus, aceste tranziții impun statelor membre să își valorifice pe deplin competențele și potențialul de inovare. Aceasta include reformele de îmbunătățire a calității sistemelor de educație și formare profesională.

Comisia Europeană sprijină statele membre ale UE prin furnizarea de expertiză și prin schimb de bune practici în domeniul competențelor, educației și formării profesionale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Îmbunătățirea sistemelor de perfecționare și de recalificare în domeniul educației adulților.
 • Promovarea educației și a competențelor digitale.
 • Îmbunătățirea învățământului superior, a cercetării și a inovării
 • Îmbunătățirea educației și a formării profesionale.

 

Date de contact

Punctul de contact principal pentru cereri legate de instrumentul de sprijin tehnic

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aflați mai multe