Pereiti prie pagrindinio turinio
Reform Support

Skaitmeninė pertvarka

Skaitmeninė ekonomika, moksliniai tyrimai ir inovacijos

Skaitmeninės technologijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimo būdui ir verslui. Sisteminga ir ateities perspektyvomis grindžiama mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija yra labai svarbi vystant našesnę ir žalesnę ekonomiką. Valstybėms narėms reikia turėti gebėjimų išnaudoti vis labiau skaitmenizuotos visuomenės teikiamą naudą ir įveikti jos keliamus iššūkius. Jos siekia kurti politiką ir diegti inovacinius sprendimus, kurie suteikia įmonėms pasitikėjimo, gebėjimų ir galimybių įgyvendinti skaitmeninę pertvarką ir augti.

 

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Pramonės šakos strategijos, jos įgyvendinimo veiksmų plano ir stebėsenos valdymo modelio sukūrimas.
 • Technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros komercinimo ir geresnio integravimo į vertės grandines priemonių kūrimas.
 • Statybos pramonės skaitmeninimo techninių sprendimų ir reikalingų įgūdžių pasiūlymai.
 • Parama įgyvendinant verslininkystės galimybių paieškos procesus, skatinant akademinės bendruomenės ir verslo bendradarbiavimą bei pažangiąją specializaciją.

Skaitmeninis viešasis administravimas

Skaitmeninė viešojo administravimo įstaigų transformacija yra būdas teikti greitesnes, pigesnes ir geresnes paslaugas. Elektroninė valdžia gerina efektyvumą ir suteikiaa naudotojui didesnį patogumą bei prieinamumą. Ji taip pat padeda skatinti etišką praktiką ir mažinti korupcijos riziką.

Elektroninė valdžia turi stiprų tarpžinybinį aspektą, nes diegiant ją reikia apskritai supaprastinti administracinius procesus visose tarnybose, kad būtų patenkinti piliečių poreikiai. Tvirto e. valdymo diegimas yra e. valdžios plėtros pagrindas. Įsteigusios sprendimų priėmimo ir priežiūros įstaigas, ES valstybės narės gali apibrėžti savo strategijas, struktūrą ir sistemas ir tęsti jų įgyvendinimą.

 

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Skaitmeninio valdymo sistemų kūrimas ir tinkamos valdymo sistemos nustatymas.
 • ES valstybių narių administracijų piliečiams, įmonėms ir kitoms administracijoms teikiamų paslaugų tobulinimas naudojant informacines ir ryšių technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas.
 • Pagalba administracijoms naudojantis naujomis skaitmeninėmis technologijomis, siekiant pašalinti IT sistemų sąveikumo trūkumą.

Sveikatos priežiūros skaitmeninimas

Sveikatos priežiūros skaitmeninimas yra vienas iš sveikatos sistemos pertvarkos prioritetų. Piliečiai turėtų turėti saugią prieigą prie savo sveikatos duomenų, taip pat ir kitose valstybėse. Piliečiams turėtų būti suteikta teisė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, kad jie galėtų rūpintis savo sveikata, būtų skatinama prevencija ir sudaromos sąlygos grįžtamajai informacijai teikti ir bendravimui su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais. Keletas šiuo metu Komisijoje vykdomų sveikatos projektų yra susiję su sveikatos priežiūros sistemų skaitmeninimu – kuriamos nacionalinės strategijos, nauji valdymo modeliai arba sprendžiamos sąveikumo problemos.

Tikimasi, kad paramos priemonės leis valdžios institucijoms nustatyti strategines, valdymo ir technines sistemas, kuriomis bus vadovaujamasi vykdant veiksmingą skaitmeninę sveikatos sistemų transformaciją ir investuojant į skaitmeninę sveikatos infrastruktūrą.

PARAMOS SRIČIŲ PAVYZDŽIAI

 • E. sveikata
 • Sąveikumas
 • Skaitmeninis valdymas
 • Telemedicina

Mokesčių administratorių veiklos skaitmeninimas

Sparčiai augant informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT), mokesčių administratoriams kyla sunkumų neatsilikti nuo naujausių įvykių ir tendencijų. Skaitmeninimas yra būtinas norint teikti geresnes mokesčių mokėtojų paslaugas, tvarkyti didžiuosius duomenis ir nustatyti riziką. Jis taip pat svarbus siekiant veiksmingiau ir efektyviau rinkti pajamas. Europos Komisija teikia techninę paramą kuriant ir įgyvendinant IRT reformas mokesčių administratorių veikloje.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • IRT strategijų ir veiksmų planų rengimas.
 • Duomenų valdymo ir tvarkymo stiprinimas.
 • Investicijų į IRT finansavimo sistemos nustatymas
 • Verslo scenarijų ir funkcinių specifikacijų projektų rengimas

Skaitmeniniai įgūdžiai, švietimas ir mokymas

Siekdama formuoti Europos skaitmeninę ateitį, Europos Komisija yra pasiryžusi spręsti skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemą ir skatinti projektus bei strategijas, kuriomis siekiama pagerinti Europos skaitmeninių įgūdžių lygį.

Skaitmeniniai įgūdžiai reikalingi visiems europiečiams, kad jie galėtų mokytis, dirbti, bendrauti, naudotis viešosiomis internetinėmis paslaugomis ir rasti patikimos informacijos. Skaitmeniniai įgūdžiai yra esminis ES konkurencingumo ir inovacinio pajėgumo veiksnys. Jie taip pat yra pagrindinis socialinės sanglaudos ir asmeninės gerovės veiksnys. Vykstanti skaitmeninė ir žalioji pertvarka lemia greitą ekonomikos restruktūrizavimą, dėl kurio žmonės turi mokytis visą gyvenimą. Be to, dėl šios pertvarkos valstybės narės turi išnaudoti visus savo įgūdžius ir inovacijų potencialą. Tai apima ir reformas, skirtas gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę.

Europos Komisija padeda ES valstybėms narėms teikdama praktinę patirtį ir keisdamasi gerąja patirtimi įgūdžių, švietimo ir mokymo srityse.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sistemų tobulinimas.
 • Skaitmeninio švietimo ir įgūdžių skatinimas.
 • Aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų tobulinimas.
 • Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas.

 

Kontaktiniai duomenys

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos