Skip to main content
Reform Support
Reformų rėmimas

Padedame valstybėms narėms vykdyti struktūrines reformas

EU solidarity with Ukraine

Policy areas

We provide support to reforms in a wide range of policy areas, such as climate action, digital transition and health.

Mūsų projektai

Visose 27 valstybėse narėse įgyvendiname daugiau nei 1 200 reformų rėmimo projektų.

Projektas dėmesio centre

Parama Kipro susivienijimui