Skip to main content
Reform Support
Wspieranie reform

Wspieranie państw członkowskich w przeprowadzaniu reform strukturalnych

EU solidarity with Ukraine

Policy areas

We provide support to reforms in a wide range of policy areas, such as climate action, digital transition and health.

Nasze projekty

Zrealizowaliśmy ponad 1,2 tys. projektów wspierających reformy we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Projekt w centrum uwagi

Wsparcie na rzecz rozwiązania kwestii cypryjskiej