Skip to main content
Reform Support
Podpora reforiem

Podpora členských štátov pri tvorbe štrukturálnych reforiem

EU solidarity with Ukraine

Policy areas

We provide support to reforms in a wide range of policy areas, such as climate action, digital transition and health.

Naše projekty

Vo všetkých 27 členských štátoch sme realizovali viac ako 1 200 projektov na podporu reforiem.

Projekt v centre pozornosti

Podpora vyriešenia cyperskej otázky