Skip to main content
Reform Support

Naše projekty

Od roku 2015 žiadosti členských štátov o podporu reforiem výrazne prevýšili očakávania. Doteraz bola poskytnutá podpora viac ako 1 200 reformným projektom vo všetkých 27 členských štátoch. Projekty na podporu štrukturálnych reforiem sa vykonávajú prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem do konca roka 2020 a od roku 2021 prostredníctvom Nástroja technickej podpory, ktorý je jeho nástupníckym programom.

Komisia každý rok vyberá reformné projekty, ktoré sa podporia:

Európska komisia pravidelne vyberá projekty, ktoré prezentuje v rubrike Projekt v centre pozornosti. Tieto projekty sa vyznačujú účinným vykonávaním, sľubnými výsledkami a vysokým potenciálom byť vzorom pre budúce projekty v celej EÚ.