Skip to main content
Reform Support

Mūsų projektai

Nuo 2015 m. valstybių narių poreikis gauti paramą reformoms buvo gerokai didesnis, nei tikėtasi. Iki šiol visose 27 valstybėse narėse paremta daugiau kaip 1 200 reformų projektų. Iki 2020 m. pabaigos struktūrinių reformų rėmimo projektai įgyvendinami pagal struktūrinių reformų rėmimo programą, o nuo 2021 m. – pagal ją pakeisiančią techninės paramos priemonę.

Kiekvienais metais Komisija pasirenka remtinus reformų projektus:

Europos Komisija reguliariai pasirenka projektus, kuriuos įtraukia į savo projektų dėmesio centre programą. Šie projektai pasižymi veiksmingu įgyvendinimu, perspektyviais rezultatais ir galimybe juos atkartoti visoje ES.