Skip to main content
Reform Support

Naše projekty

Zájem o tento typ podpory ze strany zemí EU od roku 2015 stoupá a převýšil naše očekávání. Podporu dosud získalo přes 1200 reformních projektů, a to ve všech 27 členských zemí EU. Projekty na podporu strukturálních reforem se do roku 2020 realizují prostřednictvím Programu na podporu strukturálních reforem a od roku 2021 pak pomocí navazujícího programu s názvem Nástroj pro technickou podporu.

Komise pak každý rok vybírá projekty, kterým bude podpora poskytnuta:

Evropská komise pravidelně vybírá několik projektů, na které chce upozornit ve své rubrice Zajímavý projekt, jelikož jsou vzorem efektivní realizace, slibných výsledků a vysokého potenciálu. Podobně by se projekty měly realizovat v celé EU.