Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Reform Support

Нашите проекти

От 2015 г. насам търсенето на подкрепа за реформите от страна на държавите членки далеч надхвърля очакванията. Досега над 1200 проекта за реформи са били подкрепени във всички  27 държави членки. Проектите за подкрепа на структурните реформи се изпълняват чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи до края на 2020 г. и чрез Инструмента за техническа подкрепа, който е негов приемник, считано от 2021 г.

Всяка година Комисията избира проекти за реформи, които да бъдат подкрепени:

Европейската комисия редовно избира подбрани проекти за серията Проект на фокус. Тези проекти показват ефективно изпълнение, обещаващи резултати, както и голям потенциал за възпроизвеждане в целия ЕС.