Pereiti prie pagrindinio turinio
Reform Support

Sveikata ir ilgalaikė priežiūra

Sveikatos sistemų atsparumo ir tvarumo didinimas

Sveikatos sistemų atsparumo ir tvarumo didinimas yra pagrindinis šios srities struktūrinių reformų tikslas. Komisija įvairiomis temomis bendradarbiauja su valstybių narių administracijomis, įskaitant sveikatos apsaugos ministerijas, sveikatos draudikus ir kitas visuomenės sveikatos institucijas. Komisija teikia paramą sveikatos sistemų tobulinimui tokiose srityse kaip tarpvalstybinė sveikatos priežiūra, e. sveikata, sveikatos technologijų vertinimas, sveikatos sistemos darbuotojai, sveikatos sistemų veikimo vertinimas, finansavimo ir kompensavimo mechanizmai, priežiūros kokybė, psichikos sveikatos priežiūra, ilgalaikė priežiūra ir reguliavimo sistemos, siekdama paremti konkurencingą farmacijos pramonę ir sumažinti vaistų trūkumą.

PARAMOS SRIČIŲ PAVYZDŽIAI

 • Galimybė gauti priežiūrą ir priežiūros kokybė
 • Pirminė sveikatos priežiūra
 • Stacionarioji sveikatos priežiūra
 • Sveikatos sistemos darbuotojai
 • Priežiūros integravimas
 • Vaistų trūkumas
 • Ilgalaikė priežiūra
 • Psichikos sveikata
Flag of Poland with sky

Komisija teikė paramą Slovėnijai keturiose strateginėse reformų srityse. Slovėnijos ir Europos Komisijos bendradarbiavimas dėl pagrindinių reformų sričių padėjo parengti ir priimti įstatymus ir kitus teisės aktus.

Flag of EU with sky

Komisija padeda Airijos, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovėnijos sveikatos priežiūros institucijoms įvertinti jų sveikatos sistemų veikimą, kad jos galėtų toliau gerinti sveikatos sistemų efektyvumą.

Sveikatos priežiūros skaitmeninimas

Sveikatos priežiūros skaitmeninimas yra vienas iš sveikatos sistemos pertvarkos prioritetų. Piliečiai turėtų turėti saugią prieigą prie savo sveikatos duomenų, taip pat ir kitose valstybėse. Piliečiams turėtų būti suteikiama galimybė naudoti skaitmenines priemones, kurios padėtų rūpintis savo sveikata, skatintų prevenciją ir sudarytų sąlygas gauti grįžtamąją informaciją ir bendrauti su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais. Keletas šiuo metu Komisijoje vykdomų sveikatos projektų yra susiję su sveikatos priežiūros sistemų skaitmeninimu – kuriamos nacionalinės strategijos, nauji valdymo modeliai arba sprendžiamos sąveikumo problemos.

Tikimasi, kad paramos priemonės leis valdžios institucijoms nustatyti strategines, valdymo ir technines sistemas, kuriomis bus vadovaujamasi vykdant veiksmingą skaitmeninę sveikatos sistemų transformaciją ir investuojant į skaitmeninę sveikatos infrastruktūrą.

PARAMOS SRIČIŲ PAVYZDŽIAI

 • Skaitmeninė sveikata
 • Sąveikumas
 • Skaitmeninis valdymas
 • Telemedicina

COVID-19 sukėlė daug problemų ir išryškino daugybę viso pasaulio sveikatos ir socialinės priežiūros sistemų trūkumų.

2020 m. rugsėjo 15 d. Kroatijos sveikatos apsaugos ministerija ir ES Europos Komisijos struktūrinių reformų generalinis direktoratas surengė seminarą „Padedančių išgyventi e. sveikatos strategijų kūrimas krizės metu“, kuriame buvo dalijamasi žiniomis apie tai, kaip sukurti atsparią e. sveikatos strategiją 2021–2027 m. daugiametei finansinei programai. Į seminarą susirinko daugybė skaitmeninės sveikatos ekspertų iš nacionalinių sveikatos ministerijų, sveikatos priežiūros įstaigų ir informatikos srities.

Šiame dokumente pristatomos kelios e. sveikatos inovacijos, sukurtos ir naudotos vietiniu ir nacionaliniu lygmenimis siekiant padėti įveikti pasaulinę COVID-19 pandemiją 2020 m. pavasarį, ir pateikiama keletas praktinių rekomendacijų ir veiksmų, skirtų ES ir nacionalinėms suinteresuotosioms šalims.

Visuomenės sveikata, ligų prevencija ir sveikatos ugdymas

Visuomenės sveikata, ligų prevencija ir sveikatos ugdymas yra labai svarbūs gerinant sveikatos sistemos atsparumą ypač, bet ne tik, sveikatos krizių metu. Daugelio ligų galima išvengti ir jas diagnozuoti anksti, kol pacientui nereikia gydymo. Piliečiai turėtų gauti naudos iš visuotinės visuomenės sveikatos politikos ir turėti prieigą prie ligų prevencijos ir sveikatos ugdymo paslaugų.

Tikimasi, kad paramos priemonės leis valdžios institucijoms nustatyti strategines, valdymo ir technines sistemas, kuriomis bus vadovaujamasi vykdant veiksmingą visuomenės sveikatos ir susijusios politikos, kuria skatinamas sveikatingumas ir vykdoma ligų prevencija, transformaciją.

PARAMOS SRIČIŲ PAVYZDŽIAI

 • Visuomenės sveikata
 • Įgytas atsparumas antimikrobinėms medžiagoms
 • Infekcinės ligos
 • Genomika
 • Vėžio atrankinė patikra

Kontaktiniai duomenys

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos