Gå til hovedindholdet
Reform Support

Sundheds- og langtidspleje

Øget modstandsdygtighed og bæredygtighed i sundhedssystemerne

Det er en central målsætning med strukturreformerne på området at forbedre modstandsdygtigheden og bæredygtigheden i sundhedssystemerne, og Kommissionen samarbejder med EU-landenes forvaltninger, herunder sundhedsministerier, sygeforsikringsselskaber og andre offentlige sundhedsmyndigheder, om en lang række emner. Kommissionen yder støtte til forbedring af sundhedssystemerne på områder som grænseoverskridende sundhedsydelser, digital sundhed, vurdering af medicinsk teknologi, sundhedspersonale, vurdering af resultaterne i sundhedssystemerne, finansierings- og godtgørelsesmekanismer, kvalitet i sundhedsplejen, psykiatriske ydelser, langtidspleje og lovgivningsmæssige rammer for at støtte en konkurrencedygtig lægemiddelindustri og mindske manglen på lægemidler.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Adgang til pleje og pleje af høj kvalitet
 • Primær sundhedspleje
 • Hospitalsbehandling
 • Sundhedspersonale
 • Integration af pleje
 • Lægemiddelmangel
 • Langtidspleje
 • Psykisk sundhed
Flag of Poland with sky

Reformer af sundhedssystemet i Slovenien

Kommissionen har støttet Slovenien på fire strategiske reformområder. Samarbejdet mellem Slovenien og Europa-Kommissionen om centrale reformområder har bidraget til udarbejdelse og vedtagelse af love og administrative bestemmelser.

Flag of EU with sky

Vurdering af resultaterne i sundhedssystemerne

Kommissionen støtter sundhedsmyndighederne i Kroatien, Tjekkiet, Estland, Irland, Letland, Litauen og Slovenien ved vurdering af sundhedssystemernes funktionsevne for derigennem at sikre bedre effektivitet i sundhedssystemerne.

Digitalisering af sundhedspleje

En af prioriteterne ved reformer af sundhedssystemerne er digitalisering af sundhedsplejen. Borgerne bør have sikker adgang til egne sundhedsdata, også på tværs af landegrænser. Borgerne bør have mulighed for at anvende digitale værktøjer ved sygdom, i forebyggelse og i kommunikation og interaktion med sundhedssektoren. Flere af Kommissionens igangværende sundhedsprojekter vedrører digitalisering af sundhedssystemerne. Det kan være at udvikle nationale strategier og nye forvaltningsmodeller eller at løse problemer med interoperabilitet.

Støtteforanstaltningerne forventes at sætte myndighederne i stand til at fastlægge de strategiske, forvaltningsmæssige og tekniske rammer, der skal bane vej for en effektiv digital omstilling af sundhedssystemerne og investeringer i digital sundhedsinfrastruktur.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Digital sundhed
 • Interoperabilitet
 • Digital forvaltning
 • Telemedicin

Covid-19 har skabt betydelige udfordringer og afsløret mange svagheder i sundheds- og socialsystemerne i lande rundt om i verden.

Den 15. september 2020 afholdt det kroatiske sundhedsministerium og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Strukturreformstøtte workshoppen "Opbygning af levedygtige strategier for e-sundhed under en krise" med det formål at dele viden om, hvordan en modstandsdygtig e-sundhedsstrategi kan udvikles under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Workshoppen samlede en bred vifte af eksperter inden for digital sundhed fra landenes sundhedsministerier og fra sundheds og IT-sektoren.

Rapporten omhandler innovative tiltag inden for e-sundhed, der blev udviklet og anvendt på lokalt og nationalt plan for at løse covid-19-pandemien i foråret 2020. Den indeholder en række praktiske anbefalinger og handlingspunkter, som EU og de nationale interessenter kan følge op på.

Folkesundhed, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme

Folkesundhed, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme er afgørende for at forbedre sundhedssystemernes modstandsdygtighed generelt og særligt under sundhedskriser. Mange sygdomme kan forebygges og diagnosticeres tidligt, før patienten har brug for behandling. En sammenhængende sundhedspolitik skal tilbyde fordele til borgerne og adgang til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende tjenester.

Støtteforanstaltningerne forventes at sætte myndighederne i stand til at fastlægge de strategiske, forvaltningsmæssige og tekniske rammer, der skal bane vej for en effektiv omstilling af sundhedssystemerne og investeringer i digital sundhedsinfrastruktur.

EKSEMPLER PÅ STØTTEDE OMRÅDER

 • Folkesundhed
 • Antimikrobiel resistens
 • Smitsomme sygdomme
 • Genomforskning
 • Kræftscreening

Kontaktoplysninger

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Få mere at vide...