Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Znanja in spretnosti, izobraževanje in usposabljanje

Vključujoče izobraževanje

Področja, ki so deležna podpore za reforme za vključujoče izobraževanje, vključujejo posebne izobraževalne potrebe, reševanje problema zgodnjega opuščanja šolanja ter izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje in varstva. Komisija zagotavlja podporo pri izboljšanju upravljanja, kakovosti in prožnosti izobraževanja odraslih. Poseben poudarek je na izboljševanju digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc, tako pri delovni sili kot pri državljanih na splošno. Cilj reform na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja je povečati prilagodljivost in zmogljivost sistemov za podporo razvoju ustreznih znanj in spretnosti.

PRIMERI PODROČIJ PODPORE

 • obravnava slabih učnih rezultatov in zgodnjega opuščanja šolanja
 • izobraževanje odraslih
 • digitalno izobraževanje in znanja in spretnosti
 • predšolska vzgoja in varstvo
 • učinkovitost sistemov financiranja in porabe
 • vključujoče izobraževanje
 • spremljanje izobraževalnih sistemov in oblikovanja politik
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje

Visoko šolstvo in raziskovalna dejavnost

Komisija podpira tudi reforme za dvig kakovosti in spodbujanje odličnosti v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, vključno s politikami za bolj vključujoče, povezane in inovativne sisteme. 

V vseh sektorjih izobraževanja in usposabljanja so reforme namenjene izboljšanju kakovosti in strokovnosti učiteljev, vključno s pedagoškimi vodji.

PRIMERI PODROČIJ PODPORE

 • reforma učnih načrtov (vključno z ocenjevanjem učencev)
 • visoko šolstvo, raziskave in inovacije
 • učitelji in politika vodenja šol

Kontaktni podatki

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Več informacij