Põhisisu juurde
Reform Support

Oskused, haridus ja koolitus

Kaasav haridus

Kaasava hariduse reform hõlmab selliseid valdkondi nagu haridusalased erivajadused, haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamine ning alushariduse ja lapsehoiu kvaliteedi parandamine. Komisjon toetab täiskasvanuhariduse juhtimise, kvaliteedi ja paindlikkuse täiustamist. Erilist tähelepanu pööratakse nii töötajate kui ka kogu ühiskonna digioskuste ja -pädevuste parandamisele. Kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas on reformide eesmärk suurendada süsteemide kohanemisvõimet ja suutlikkust toetada asjakohaste oskuste arendamist.

NÄITED TOETUSVALDKONDADE KOHTA

 • Viletsate haridustulemuste parandamine ja võitlus varajase koolist väljalangemise vastu
 • Täiskasvanuharidus
 • Digiharidus ja -oskused
 • Alusharidus ja lapsehoid
 • Rahastamis- ja kulusüsteemide tõhusus
 • Kaasav haridus
 • Haridussüsteemide ja poliitikakujundamise järelevalve
 • Kutseharidus ja -õpe

Kõrgharidus ja teadus

Lisaks toetab komisjon reforme, mille eesmärk on parandada kõrghariduse ja teadusuuringute kvaliteeti ja edendada nende tipptaset. Toetus hõlmab ka meetmeid, et muuta süsteemid kaasavamaks ning suurendada nende ühenduvust ja innovaatilisust. 

Kõigis haridus- ja koolitussektorites on reformide eesmärk parandada õpetajate, sealhulgas haridusjuhtide, töö kvaliteeti ja professionaalsust.

NÄITED TOETUSVALDKONDADE KOHTA

 • Õppekavade reform (sh õpilaste hindamise süsteemi reformimine)
 • Haridus, teadusuuringud ja innovatsioon
 • Õpetajad ja koolijuhtimispoliitika
Flag of Hungary with sky

Komisjon toetab Ungarit, et vaadata läbi kõrgharidussüsteemi digipöörde strateegiline raamistik, võttes arvesse riiklikke meetmeid ja tavasid.

Kontaktandmed

Peamine kontaktpunkt toetuse taotlemiseks tehnilise toe instrumendist

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisateave