Przejdź do treści głównej
Reform Support

Umiejętności, kształcenie i szkolenie

Edukacja włączająca

Do obszarów wymagających wspierania reform edukacji włączającej należą specjalne potrzeby edukacyjne, rozwiązanie problemu wczesnego kończenia nauki oraz podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Komisja zapewnia wsparcie na rzecz poprawy zarządzania, jakości i elastyczności kształcenia dorosłych. Szczególny nacisk kładzie się na podnoszenie umiejętności i kompetencji cyfrowych, zarówno wśród ludności aktywnej zawodowo, jak i ogółu obywateli. Jeżeli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, reformy mają na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych i zdolności systemów do wspierania rozwoju odpowiednich umiejętności.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • Rozwiązanie problemu niskich wyników edukacyjnych i wczesnego przerywania nauki
 • Kształcenie dorosłych
 • Edukacja cyfrowa oraz umiejętności cyfrowe
 • Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
 • Wydajność systemów finansowania i wydatkowania środków
 • Edukacja włączająca
 • Monitorowanie systemów edukacji i kształtowania polityki
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe

Szkolnictwo wyższe i badania naukowe

Komisja wspiera również reformy mające na celu podniesienie jakości i pobudzanie doskonałości w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych, w tym politykę służącą uczynieniu systemów edukacji bardziej sprzyjającymi włączeniu, połączonymi i innowacyjnymi. 

We wszystkich sektorach kształcenia i szkolenia reformy mają poprawić jakość i profesjonalizm kadry nauczycielskiej, w tym liderów edukacyjnych.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • Reforma programu nauczania (w tym oceny uczniów)
 • Szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje
 • Nauczyciele i polityka przywództwa w edukacji

Kontakt

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Więcej informacji