Glavni sadržaj
Reform Support

Zdravstvena i dugotrajna skrb

Povećanje otpornosti i održivosti zdravstvenih sustava

Povećanje otpornosti i održivosti zdravstvenih sustava jedan je od glavnih ciljeva strukturnih reformi u tom području te Komisija s upravama država članica, uključujući ministarstva zdravstva, zdravstvene osiguravatelje i druga javnozdravstvena tijela, komunicira o raznim temama iz tog područja. Komisija pruža potporu za poboljšanje zdravstvenih sustava u područjima kao što su prekogranična zdravstvena skrb, digitalno zdravstvo, procjena zdravstvene tehnologije, zdravstveni djelatnici, ocjenjivanje učinkovitosti zdravstvenih sustava, mehanizmi financiranja i nadoknade troškova, kvaliteta skrbi, psihička skrb, dugotrajna skrb i regulatorni okviri za potporu konkurentnosti farmaceutske industrije te smanjenje nestašica lijekova.

PRIMJERI PODRUČJA POTPORE

 • pristup skrbi i kvaliteta skrbi
 • primarna skrb
 • bolnička skrb
 • zdravstveni djelatnici
 • integracija skrbi
 • nestašice lijekova
 • dugotrajna skrb
 • mentalno zdravlje
Flag of Poland with sky

Komisija podupire Sloveniju u četiri područja strateških reformi. Suradnja Slovenije i Europske komisije u glavnim područjima reformi olakšala je pripremu i donošenje zakona i propisa.

Flag of EU with sky

Komisija podupire zdravstvena tijela u Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Irskoj, Latviji, Litvi i Sloveniji u ocjenjivanju učinkovitosti njihovih zdravstvenih sustava kako bi se omogućilo njezino daljnje povećanje.

Digitalizacija zdravstvene skrbi

Digitalizacija zdravstvene skrbi jedan je od prioriteta u preobrazbi zdravstvenog sustava. Građani bi trebali imati siguran pristup svojim zdravstvenim podacima, pa i kad se nalaze u drugim državama, te bi ih trebalo osposobiti da upotrebljavaju digitalne alate kako bi se brinuli o svojem zdravlju, poticali prevenciju te komunicirali s pružateljima zdravstvene zaštite. Niz aktivnih projekata u području zdravstva u Komisiji povezan je s digitalizacijom zdravstvenih sustava, i to s razvojem nacionalnih strategija, novim modelima upravljanja i rješavanjem problema interoperabilnosti.

Očekuje se da će te mjere potpore tijelima omogućiti da uspostave strateške, upravljačke i tehničke okvire za učinkovitu digitalnu transformaciju zdravstvenih sustava i ulaganja u digitalnu zdravstvenu infrastrukturu.

PRIMJERI PODRUČJA POTPORE

 • digitalno zdravstvo
 • interoperabilnost
 • digitalno upravljanje
 • telemedicina

COVID-19 donio je znatne poteškoće i ukazao na brojne slabosti zdravstvenih sustava i sustava socijalne skrbi u zemljama u cijelom svijetu.

Hrvatsko Ministarstvo zdravstva i Glavna uprava za potporu strukturnim reformama Europske komisije organizirali su 15. rujna 2020. radionicu pod nazivom „Oblikovanje dugovječnih strategija za e-zdravstvo tijekom krize” radi razmjene znanja o tome kako izraditi otpornu strategiju e-zdravstva za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. Na radionici su se okupili razni stručnjaci za digitalno zdravstvo iz nacionalnih ministarstava zdravstva, ustanova za zdravstvenu skrb i informatičkog sektora.

U ovom dokumentu predstavljeno je nekoliko inovacija u području e-zdravstva koje su razvijene i upotrebljavaju se na lokalnoj i nacionalnoj razini kao pomoć u suočavanju s pandemijom bolesti COVID-19, koja je izbila u proljeće 2020., te se navodi nekoliko praktičnih preporuka i mjera za dionike na razini EU-a i nacionalne dionike.

Javno zdravlje, prevencija bolesti i promicanje zdravlja

Javno zdravlje, prevencija bolesti i promicanje zdravlja ključni su za povećanje otpornosti zdravstvenog sustava, posebice, ali ne isključivo, u vrijeme zdravstvenih kriza. Mnoge bolesti mogu se spriječiti i rano dijagnosticirati, prije nego što osoba zatreba liječenje. Građani bi trebali imati koristi od sveobuhvatnih javnozdravstvenih politika te imati pristup prevenciji bolesti i uslugama promicanja zdravlja.

Očekuje se da će mjere potpore tijelima omogućiti da uspostave strateške, upravljačke i tehničke okvire za učinkovitu transformaciju javnozdravstvenih i povezanih politika kako bi se promicalo dobro zdravlje i prevencija bolesti.

PRIMJERI PODRUČJA POTPORE

 • javno zdravlje
 • antimikrobna otpornost
 • zarazne bolesti
 • genomika
 • probir raka

Podaci za kontakt

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Saznajte više